České Švýcarsko, o. p. s. - Lead partner

Tyto webové stránky jsou výstupem projektu  "Českosaské Švýcarsko - excelentní přeshraniční turistická destinace" podpořeného z programu Cíl3/Ziel3.

Cílem projektu bylo vybudovat společné přeshraniční struktury pro řízení cestovního ruchu v Českosaském Švýcarsku a v úzké spolupráci rozvíjet společné produkty, služby a marketing přeshraniční destinace s aspirací na zápis na Seznam přírodního dědictví UNESCO.

Další informace o aktivitách projektu: 

Lead partnerem projektu byla naše organizace. Partnerem na Saské straně byl a je Tourismusverband Sächsische Schweiz, Pirna http://www.saechsische-schweiz.de/