V Krásné Lípě proběhl kurz evropské certifikace dálkových tras: „Leading Quality Trails - Best of Europe“

V Krásné Lípě proběhl 18. až 19. září kurz evropské certifikace dálkových tras: „Leading Quality Trails - Best of Europe“.

Kurz uspořádala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci s KČT v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Během dvou dnů proškolili zástupci německé společnosti Deutscher Wanderverband Service 12 zájemců, kteří získali certifikát a budou provádět terénní průzkum plánované dálkové trasy – Hřebenovky Českým Švýcarskem.
Terénní pochůzky a záznamy o průběhu a kvalitě trasy budou proškolení účastníci vyhodnocovat podle metodiky této evropské certifikace tras, tak aby se připravovaná Hřebenovka Českým Švýcarskem v budoucnu mohla stát jednou z dálkových tras odpovídajících evropským standardům. Plánovaná trasa navazuje na historickou tzv. Modrou hřebenovku, která na území vedla od počátku 20. století do roku 1945.
Zrealizovaný kurz je součástí projektu: Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu s využitím dálkových tras v Českosaském Švýcarsku, který byl podpořen z Fondu malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a běží od září letošního roku do srpna roku 2019.
Tento projekt je přípravnou fází při obnově Hřebenovky Českým Švýcarskem. Kromě terénního průzkumu trasy a zpracování zprávy o jejím průběhu a kvalitě jsou naplánovány také prezentace tématu dálkových tras na českoněmeckých setkáních aktérů v cestovním ruchu, poznávací českoněmecké exkurze na dálkové trasy do Saska a na německou stranu Krušných hor na jaře příštího roku, nebo nová českoněmecká tiskovina - trhací mapa: Výletní cíle Českého Švýcarska mezi Děčínem a Jedlovou.
Pro finální obnovu Hřebenovky v Českém Švýcarsku bude nutné získat ale další finanční prostředky, které umožní technicky celý proces dotáhnout.

Jarmila Judová – koordinátor projektu

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Napsal uživatel Jarmila Judova dne .