Sklářská expozice v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě

Expozice Domu Českého Švýcarska vznikla a byla otevřena roku 2007. Naší snahou je udržovat Expozici nejen aktuální, ale zároveň ji doplňovat a obohacovat o nové prvky, aby byla pro návštěvníky stále nová, zajímavá, překvapivá, lákající a inspirující k opakovaným návštěvám a poznávání regionu. Předmětem projektu je umístění nového zastavení v Expozici Českého Švýcarska v Domě ČŠ na téma Sklářství v regionu. Zastavení seznamuje návštěvníky  s historií sklářství v regionu,  s důvody proč se toto řemeslo ujalo právě v našem regionu, jaké výrobky a kdy se v malých hutích vyráběly, jaký byl život sklářů a v neposlední řadě jak je to s řemeslným sklářstvím v regionu v současné době.


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR


Hluboké hvozdy, průzračné potůčky a lesní tůně, pískovcové jeskyně a skalní masivy, kterými na povrch prostoupila čedičová láva a vytvořila nádherné scenérie. Tím vším se po staletí vyznačuje příroda Krásnolipska, Šluknovska a Novoborska... Sklo je jedním z mála člověkem opracovávaných materiálů, který v sobě právě propojuje přírodní živly, z nichž některé za takovou krásou stojí - tedy vodu, oheň, dřevo a písek... Bez toho všeho by se skláři dnešní, ani Ti středověcí, nemohli obejít a krásný transparentní materiál utavit a následně zušlechtit.

Sklo je dnes díky moderním technologiím a zejména používaným palivům taveno v daleko lepších podmínkách, nicméně nás stále překvapuje a udivuje svým leskem, křišťálovým zvukem a dalšími jedinečnými vlastnostmi. Za tyto atributy ale z velké části vděčíme právě oněm středověkým mistrům, kteří v archaických pecích, doslova uplácaných z hlíny a kamení a vytápěných dřevem, tavili ručně nakopaný písek a přetvářeli ho v nazelenalé, tzv. lesní sklo.

Starověké sklárny a dílny vznikaly v hlubokých hvozdech, obklopujících české království, které poskytovaly dostatečné množství bukového dřeva, potřebného nejen k vytápění pecí, ale i k výrobě sklářských forem a nářadí. Strategicky důležitá byla i pozice právě zakládaných skláren u zdrojů vody, kterou skláři ke své práci potřebovali paradoxně stejně jako oheň. Díky vodě mimo jiné z popela spálených buků získávali některé chemické složky, potřebné k tavení skla. Odsud tedy odpověď na otázku, proč sklárny vznikaly v blízkosti potoků či řek.

Návštěvník expozice bude mít možnost vystoupit na tzv. verkštat  (z německého werkstatt), tedy dřevěnou plochu, na které pracují skláři, bude moci přistoupit ke korýtku, jakémusi pracovnímu stolku, kde má sklářský mistr položeny své nástroje a kde probíhá práce se sklovinou. Z bezprostřední blízkosti si bude moci prohlédnout ty nejtypičtější druhy dřevěného sklářského nářadí, jako je svalák, šajbálka, klapačka, anebo naopak kovové nářadí jako nůžky, pinzety a další, na první pohled prapodivné nástroje.

Díky videoprojekci na stěně expozice se pozorovatel vnoří do momentů, kdy ruce středověkého skláře nejprve kopou ve starém lesním lomu sklářský písek, který je poté proset a následně naložen lopatou do útrob sklářské pece. Mezitím se na jiném místě pilou kácí bukový strom, aby se posléze ze špalku dřeva vytvořila ručním dlabáním forma, do které sklář vyfoukne základ budoucího výrobku - v našem případě středověkého wilkomu, tzv. vítacího poháru. Ten je ozdoben celou řadou nálepů, které neměly pouze dekorativní, ale i ryze praktický účel - zabraňovaly totiž vyklouznutí poháru z ruky panovníka, nebo jeho hosta...

Výrobou pak provází nejen obrazový doprovod, ale i hmotné rozfázování výroby ve formě skleněných výrobků, umístěných na stěně vedle sklářské pícky. Ty divákovi ukazují jednotlivé výrobní kroky, které vyvrcholí dokončením poháru.

Expozice bude pro návštěvníky nejen zdrojem alespoň základní představy o výrobě skla, ale současně i pozvánkou do některé z nedalekých skláren na území Novoborska - třeba právě do sklárny AJETO v Lindavě, která se stala odborným garantem expozice a dodala její vybavení.  

Napsal uživatel Anonymous (neověřeno) dne .

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.