Environmentální vzdělávání moderně i v přírodě

Zahájení: Čtvrtek, 12 Červen, 2008
Ukončení: Středa, 3 Prosinec, 2008

Dárce: Program Nadační služby Lesy ČR, s. p.

Účel projektu: hravou a zábavnou formou zlepšit dovednosti, znalosti a kompetence dětí ze základních škol k žití v souladu s principy udržitelného rozvoje a vybudovat vztah k životnímu prostředí respektující a chránící vzácné přírodní hodnoty a zdroje.

Cíl projektu: pomocí environmentálního vzdělávání zlepšit dovednosti, znalosti a kompetence dětí ze základních škol k žití v souladu s principy udržitelného rozvoje na základě teoretického i praktického poznání vývoje a činnosti ekosystémů v Českém Švýcarsku.

Hlavní aktivity a výstupy projektu:

 - komplexní třífázový ekoprogram (tvorba i realizace)

 - pracovní listy do expozice v rámci ekoprogramu

 - tištěný průvodce expozicí v rámci ekoprogramu

Tiskové zrpávy: 

13. 6. 2008

5. 1. 2009

Kontaktní osoba

Bc. Radka
Soukalová
412 383 000