Budoucnost je jen na nás

Zahájení: Pondělí, 1 Červen, 2015
Ukončení: Čtvrtek, 31 Prosinec, 2015

Cílem tohoto projektu je identifikace žáků 2. stupně ZŠ a studentů SŠ s problematikou globálních problémů doma i ve světě. Chceme se zaměřit na osvětu a vzdělávání v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Vzděláváním v těchto tématech chceme podporovat otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojování lidí do dění kolem sebe. Protože jednání každého z nás ovlivňuje svět!

V rámci projektu budou realizovány aktivity, jejichž hlavním cílem bude globální rozvojové vzdělávání tak, aby lidé přijali svůj díl odpovědnosti za situaci ve světě. Specifické cíle:

 

  • získání všeobecného přehledu o propojenosti současného světa a globálních problémech lidstva, zejména pak o problematice vztahu vyspělých zemí a zemí rozvojových ve všech jeho souvislostech;

  • základní vědomosti o hlavních problémech rozvojového světa, jejich příčinách a možných způsobech řešení;

  • uvědomění si souvislostí mezi chováním a životním stylem lidí z vyspělých zemí a problémy lidí ze zemí rozvojových;

  • rozvoj globální zodpovědnosti, kulturní, etnické a náboženské tolerance a solidarity;

  • získání přehledu o činnosti jednotlivých institucí zabývajících se problematikou rozvojové spolupráce a rozvojových zemí (vládní pomoc, OSN a jeho agentury, církevní charitativní organizace, nevládní organizace;

  • získání motivace pro vlastní participaci při řešení globálních problémů.

 

Předmětem projektu je i vzdělávání odborných pracovníků, aby bylo dosaženo trvalejší (resp. dlouhodobější) práce s žáky a studenty v rámci vzdělávacích institucí v regionu. Projekt chce reflektovat i nové metody práce s cílovými skupinami (zážitkové, projektové vyučování, využití nových didaktických prvků apod.).

Projekt podporuje rozvoj lidských zdrojů (semináři a workshopy); zajišťuje růst úrovně vzdělanosti ve společnosti a rozvíjí její etické hodnoty.

 

 

Budoucnost je jen na nás! Nedívejme se na svět černobíle!

   Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise a České rozvojové agentury v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Tento dokument byl vyprodukován s finanční podporou Evropské unie. Za obsah dokumentu odpovídá České Švýcarsko o.p.s. a za žádných okolností nemůže být považován za pozici Evropské unie.

Kontaktní osoba

Kristýna
Petrásková
777 819 188