Bádaní a objevování v přírodě - MŽP ČR

Zahájení: Úterý, 1 Březen, 2016
Ukončení: Sobota, 31 Prosinec, 2016

Projekt podpořilo MŽP ČR částkou 200 000 Kč

Projekt chce ukázat, že poznávání přírody a její ochranu nelze dělat od stolu či školní lavice, ale že je třeba vyjít ven a učit se přímo v přírodě. V poslední době trávíme více času v interiérech a ochuzujeme se o přímý kontakt s přírodou. Přírodopis se učíme podle obrázků z učebnic a naučných tabulí. Projekt chce pomoci všem cílovým skupinám ukázat alternativní, praktické cesty jak přírodu poznávat přímo v parku, školní zahradě, v lese. Zároveň chce inspirovat pedagogy, aby svoji výuku pojmuli zajímavě a doplnili své hodiny i o praktické ukázky, tvoření apod.
Dětem z regionu chceme nabídnout hodnotné trávení prázdninové volna návštěvou našeho cyklu ekovýchovných programů přímo v terénu. Během cyklu je chceme seznámit zábavnou formou s živočichy i rostlinami Českého Švýcarska a především s šetrným způsobem života.

V neposlední řadě, chceme oslovit i rodiče s dětmi, aby se zapojili do ochrany přírody cestou, která je jednoduchá, zábavná. Chceme jim umožnit účastnit se našich workshopů

na výrobu budek a krmítek a při té příležitosti je i informovat o péči o ptactvo a seznámit je s našimi základními druhy ptáků, nebo dalšími druhy živočichů dle náplně workshopů.

Projektem chceme dosáhnout u cílových skupin pozitivního vnímání přírody jako nezbytné podmínky života nás lidí a chápání její ochrany jako každodenní samozřejmosti nás všech.

Výstupy projektu:

  1. Prázdninový vícedenní evvo program pro děti ve věku 6 – 12 lel
  2. Workshopy pro rodiny s dětmi – program
  3. Odborná praktika
  4. Praktická ochrana přírody
  5. Exkurze do Kyjovského údolí a dalších zajímavých míst NP České Švýcarsko
  6. Programy v MŠ a ZŠ a jejich okolí
  7. Programy v areálu Správy NP

 

 

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775 552 790

Řešitelé: 

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: