Děti z přírodovědného oddílu Ranger objevovaly chráněná území

Na přelomu října a listopadu uspořádaly přírodovědné oddíly Ranger z Krásné Lípy a Starých Křečan hned dvě společné akce.
Během podzimních prázdnin ve čtvrtek 27. října se připojily děti z těchto oddílů do záchranné akce: Návrat lososů a pomáhaly vypouštět do říčky Kamenice malé lososy. Za odměnu si pak vystoupaly na nejvyšší vrchol národního parku České Švýcarsko - Růžovský vrch.
V přírodovědném bádání pokračovaly i pár dní na to, kdy 6. 11. 2016 podnikly exkurzi do jiného chráněného území, a to CHKO Jizerské hory.
Starší Rangeři podnikli pěší výlet na Ořešník nedaleko Hejnic. Mladší Rangeři prožili den v Ekocentru Oldřichov v Hájích. Od rána do pozdních odpoledních hodin měli zajištěný bohatý program plný zajímavých poznatků i zkušeností.
Dopoledne si vyzkoušeli práci na statku a seznámili se s jednotlivými druhy zvířat, které v ekocentru chovají. Nejvíce času pak věnovali koním a na jednom z nich se mohli nakonec i projet.
Další část dne děti prozkoumávaly interaktivní expozici: Jizerky všemi smysly, kde na několika čtverečních metrech bylo tak velké množství exponátů, pomůcek a obrazovek seznamujících s přírodou Jizerských hor, že se to nedalo ani vše stihnout vyzkoušet. Nesmírnou výhodou expozice bylo, že opravdu na vše si děti mohly sáhnout, podívat z blízka, poslechnout si a zapojit tak všechny své smysly.
Na závěr exkurze mohly děti vyrazit na Včelí naučnou stezku, která vede po okolí ekocentra, a než se setmělo, tak ještě díky ní nahlédly do světa včel a jim podobnému hmyzu.
Obě exkurze společně uspořádaly Správa národního parku České Švýcarko a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci projektu: Bádání a objevování v přírodě, který podpořila NADACE ČEZ a MŽP ČR.

Jarmila a Jakub Judovi – vedoucí oddílu Ranger Krásná Lípa

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Napsal uživatel Jarmila Judova dne .