Ministryně paní Věra Jourová navštívila Krásnou Lípu

V soboru 12. července 2014 navštívila město Krásná Lípa ministryně pro místní rozvoj ČR Věra Jourová. Po deseti letech tak mohla na místě vidět zrealizované stavby Projektu Centrum Národního parku České Švýcarsko, který byl vybrán jako nejlepší projekt v prvním kole v rámci Společného regionálního operačního programu ČR spuštěném právě v roce 2004, kdy byla paní ministryně náměstkyní na stejném ministerstvu a měla evropské programy na starosti.

Součástí návštěvy byla prohlídka Domu Českého Švýcarska s infocentrem, expozicí a kinosálem, kde dnes sídlí společnost České Švýcarsko, o.p.s., jedna z největších neziskových organizací v regionu. Debata proto byla i o neziskovém sektoru a jeho fungování a problematice financování.

Se starostou města a předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Zbyňkem Linhartem a místostarostou města Janem Kolářem vedla paní ministryně debatu především o problémech s administrací fondů EU v rámci nejrůznějších programů. Krásná Lípa má, co by nositel více než stovky projektů, bohaté zkušenosti s nejrůznějšími dotačními tituly, protože za posledních 18 let zde bylo investováno více než 800 mil. Kč. K tomu další neinvestiční projekty a také několik soukromých investic v centru města financovaných za pomocí evropských fondů za 200 mil. Kč, kde bylo město partnerem.

Paní ministryně se zajímala i o další témata, například o problematiku pomoci státu obcím s bydlením, sociálními programy a cestovním ruchem. Při prohlídce města a alespoň některých realizovaných staveb byly komentovány konkrétní problémy a zkušenosti, a to především s neustále rostoucí a zbytečnou administrativní náročností. A to jak v přípravných fázích projektů, tak i následně ve fázi realizační a posléze pak v provozní. Paní ministryně následně navštívila i území Národního parku České Švýcarsko, nejmladšího národního parku v ČR, jehož Správa sídlí v Krásné Lípě. Právě umístění sídla Správy NP a projekt Centrum NP České Švýcarsko znamenal pro toto příhraniční město zásadní impuls v jeho dalším rozvoji.

Projekt Centrum NP České Švýcarsko v celkové hodnotě cca 170 mil. Kč bylo realizováno v letech 2005 - 2007 pět staveb zaměřených na cestovní ruch. Kromě Domu ČŠ to byla rekonstrukce bývalého továrního objektu na centrum služeb pro návštěvníky, velký sportovní areál s celoročním provozem, cyklostezka v centru města – komunikační kříž a obnova původně jedné z nejstarších naučných stezek.

Na to navázalo několik dalších projektů, které získaly celostátní ocenění. Např. Rekonstrukce Křinického náměstí se stala Dopravní stavbou roku ČR 2010 (cena poroty) a stavba Aparthotelu Lípa se stala Stavbou roku ČR 2013.

Napsal uživatel Veronika Acsová dne .

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.