České Švýcarsko přátelské školám

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko nabídne školám a školkám na území národního parku v letech 2016 a 2017 více programů o přírodě Českého Švýcarska, více exkurzí do národního parku a zajímavé badatelské aktivity, a to vše díky podpoře ze SFŽP ČR a MŽP v rámci projektu: „České Švýcarsko přátelské školám“.
Cílem tohoto dvouletého projektu je děti zaujmout pro bádání a objevování v přírodě, pro praktickou ochranu přírody a poznávání regionu s vysokou přírodní hodnotou, jakým bezesporu České Švýcarsko je. Mezi plánovanými aktivitami jsou např. setkání s přírodovědci a jejich prací, včetně názorných ukázek, poznávací exkurze do Českosaského Švýcarska, letní pětidenní programy pro děti z přírodovědného oddílu Ranger, sázení stromů nebo úklidové akce. Z projektu už proběhla například exkurze do lososí líhně v Neustadtu, naplánována je exkurze na akci vypouštění lososů nebo exkurze k Dolskému mlýnu a na Rysí stezku na Mezní Louce.
Projekt je realizován v rámci dotačního titulu podporujícího obce v národních parcích, proto je v Českém Švýcarsku zaměřen pouze na školy v obcích: Krásná Lípa, Chřibská a Staré Křečany.

Ostatní školy ale nepřijdou zkrátka. Díky dalšímu projektu „Bádání a objevování v přírodě“, který podpořila Nadace ČEZ a MŽP ČR, budeme podobné aktivity nabízet i školám, které leží mimo území národního parku.
Ekologická výchova dětí a mládeže je nezbytnou součástí práce s veřejností v národních parcích. Přispívá k posílení sounáležitosti dětí s jejich regionem a přírodou, která je obklopuje, tak aby v budoucnu už jako dospělí, se do svého „rodiště“ rádi vracely a cítily potřebu o něj pečovat.

Jarmila Judová – manažerka projektu

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Jarmila Judova am