České Švýcarsko pořádá kurzy environmentálního vzdělávání

Díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí v rámci projektu „České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: společně za stejným cílem“ budou mít příležitost pedagogové, lektoři ekologické výchovy, ale i průvodci a pracovníci informačních středisek zúčastnit se hned několika kurzů, které pro ně naše společnost v průběhu celého roku plánuje.
Na realizaci kurzů spolupracujeme se střediskem ekologické výchovy SEVER z Hradce Králové, se vzdělávacím centrem Tereza, ale i s řadou dalších odborníků a lektorů z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, nebo z oblasti interpretace krajiny.
V loňském roce z téhož projektu již úspěšně proběhly čtyři kurzy např. na téma bylinky do škol, přírodovědné pokusy nebo základy interpretace krajiny.
Letos na jaře pořádáme kurzy na téma: ekologická výchova v zahradách u škol a školek, badatelsky orientované vyučování, základy storytellingu nebo environmentální výchova prožitkem. Většina   z nabízených kurzů je akreditována MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Kurzy probíhají v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, v městské knihovně Děčín, nebo přímo v přírodě. Pro účastníky kurzů jsou vždy připraveny studijní a metodické materiály a inspirativní podklady do výuky nebo do průvodcovské praxe. Vzhledem k interaktivnímu charakteru kurzů je počet účastníků omezen a na kurzy je třeba se předem hlásit.
Cílem těchto seminářů a kurzů je motivovat pedagogy, lektory i další účastníky k environmentálnímu vzdělávání a výchově dětí i veřejnosti, na kterou mají možnost působit. Semináře by měli být zdrojem nových námětů a nápadů, ale i informací a poznatků, které účastníci ve své praxi využijí.
Projekt není zaměřen jen na kurzy, během roku proběhne i několik exkurzí na téma interpretace krajiny. Pro děti plánujeme ekovýchovné programy a díky projektu se vydají i osvětové materiály.
Více na stránkách: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/kurzy

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Jarmila Judova am