Státní fond životního prostředí podpořil konání tradičních akcí v Českém Švýcarsku

TISKOVÁ ZPRÁVA
v rámci projektu Podpora EVVO akcí pro veřejnost v Českém Švýcarsku.

Státní fond životního prostředí podpořil konání tradičních akcí v Českém Švýcarsku

Ke konci roku 2015 byl ukončen projekt: Podpora EVVO akcí pro veřejnost v Českém Švýcarsku.

Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím tohoto projektu přispěli k propagaci a konání tradičních akcí v regionu Národního parku České Švýcarsko.
Podpora směřovala na propagaci a organizaci následujících akcí:
• Otevírání turistické sezóny – 18.-19.4.2015
• Dny Českého Švýcarska - 29.8.2015
• Cestovatelský festival - 14.11.2015

K pořádání akcí a jejich doprovodného programu byly také financovány drobné úpravy a údržba exponátů v interaktivní expozici Domu Českého Švýcarska.
Snahou organizace České Švýcarsko o.p.s. bude, aby se akce pro veřejnost konaly i po ukončení projektu, protože jsou považovány za velice důležité pro pozici destinačního manažera, kterým České Švýcarsko o.p.s. je. Realizaci takových akcí pro veřejnost není zcela snadné finančně zabezpečit – zajištění kvalitního organizačního týmu, příprava kvalitního programu (zajímavých vystoupení) a zajištění materiálního zázemí k organizaci akce není v možnostech většiny neziskových organizací působících v oblasti EVVO v regionu NP České Švýcarsko. Pořádání takových akcí není možné provozovat jako komerční službu tj. poskytování takové služby není pro podnikající subjekty „finančně zajímavé“. Proto bude vždy nutné pro financování těchto aktivit hledat zdroje financování na základě další podpory ze strany státních, samosprávných i soukromých subjektů.

Mgr. Lenka Stiborová – manažer projektu

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Lenka Stiborova am