Krásnolipští senioři i letos připravovali programy pro děti o přírodě

V letech 2013 a 2014 obecně prospěšná společnost České Švýcarsko představila ve školkách a školách programy vedené aktivními seniory, které byly velmi úspěšné, a ze strany škol o ně byl velký zájem.
Díky projektům: „Poznáváme přírodu Českého Švýcarska“ a „Senioři dětem“ mohly programy pokračovat i po celý rok 2015.
Do krásnolipských mateřských školek tak znovu se svým povídáním o bylinkách pravidelně docházela paní Soňa Brožová. Kromě vycházek zaměřených na sběr šípků nebo pampeliškových květů tentokrát pracovala i s pracovními listy a omalovánkou s ilustracemi od Jitky Šobrové. Tyto vzdělávací materiály naše organizace vydala na podporu poznávání našich běžných rostlin. Paní Brožová pak k jednotlivým bylinkám z omalovánky připravila vyprávění včetně ukázek jejich využití na výrobu sirupů, mastí i čajů. Během programu si děti bylinku, o které se mluvilo, vybarvovaly, a tak od září do listopadu postupně poznaly 16 různých bylin.
Ve spolupráci s námi pokračoval i Vladislav Vencko, který si na jaře připravil pro děti program o zvířatech Českého Švýcarska. Na podzim dětem vyprávěl o životě u říčky Kamenice prostřednictvím pohádkového příběhu skřítka Čeřínka, který během putování v říčce poznává řadu živočichů Českého Švýcarska. Děti si mohly během programu prohlédnout věrné modely užovky, mloka a ropuchy nebo vycpaniny ledňáčka a skorce vodního. Nechyběly ani zvukové hádanky.
Kromě krásnolipských školek a školy navštívil s programy i řadu školek v blízkém okolí, které mají o jeho programy už dlouhodobě zájem. Pan Vencko je také autorem textu v brožurce: Poznej ryby našich vod, kterou jsme jako doplněk k programům o přírodě letos vydali. Tuto brožurku pak na programech školky i školy dostávaly do svých knihovniček.
Během akcí pro veřejnost se letos aktivně do spolupráce s naší organizací zapojoval i pan Václav Šena, který pro děti realizoval dílny na výrobu hmyzích obydlí během Dne dětí s národními parky a Noci pro netopýry.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem aktivním seniorům za spolupráci a především za to, že nám pomáhají v dětech vytvářet kladný vztah k přírodě. Poděkování patří i všem školkám a školám, které se s námi podílejí na realizaci těchto ekovýchovných projektů.
Budeme doufat, že se v dalším roce třeba najdou další aktivní senioři: včelaři, chovatelé, lesníci…, kteří by se chtěli o své záliby s dětmi podělit.

Jarmila Judová

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Jarmila Judova am