"Senioři dětem a děti seniorům"

Díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí ČR a Nadace Agrofert mohou pokračovat ekovýchovné programy pro školky a školy vedené aktivními seniory. Od roku 2013 ve spolupráci s naší obecně prospěšnou společností České Švýcarsko realizují senioři pro děti ekovýchovné programy na témata, která jsou jim blízká: bylinky, rybaření, myslivost.
V letošním roce vznikají nové programy, s novými pomůckami a také nově připravovanými pracovními listy díky projektu: „Poznáváme přírodu Českého Švýcarska“. Od konce dubna si tak budou moci školky a školy vybírat z nabídky programů: Léčivé rostliny Českého Švýcarska, Zvířata Českého Švýcarska a jejich mláďata a Lososí příběh aneb Život u vody (tento program bude aktuální až od září 2015).
Ve svých programech přibližují senioři dětem poznatky a zkušenosti ze svých dlouholetých zálib. Děti se např. procházejí okolím školek a hledají léčivé rostliny, vyprávějí si o nich a učí se je využívat. V programu o zvířatech a jejich mláďatech se dozvědí o vzácných druzích zvířat Národního parku České Švýcarsko i o jejich rodinném životě např.: plchovi zahradním, čápovi černém, sokolovi a dalších. Lososí příběh děti seznámí s jedinečným putováním lososů z Českého Švýcarska do moře a zpět do zdejší krajiny i o snahách ochránců přírody a rybářů vrátit tento druh zpět do přírody Českého Švýcarska.
V rámci projektu vznikají také pracovní listy k ekoprogramům. Na téma léčivé rostliny připravujeme dvojlist s ilustracemi Jitky Šobrové popisující zábavnou formou několik základních druhů bylin nebo výrobu pampeliškového medu. K problematice ryb vyjde malý atlas základních druhů ryb s ilustracemi Jany Modré.
I v pokročilém věku si člověk může najít nějaké poslání, které obohatí nejen druhé, ale i jeho samotného. Programy „Senioři dětem a děti seniorům“, kdy se děti dozvídají zajímavé věci o přírodě a senioři díky dětem mají zase aktivní náplň života, jsou toho dokladem.
Přivítali bychom, kdyby nás kontaktovali další aktivní senioři : včelaři, zahradníci, chovatelé… a podělili se s dětmi o své záliby.
Ing. Jarmila Judová – koordinátor vzdělávání České Švýcarsko o.p.s.

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Jarmila Judova am