Prodloužení projektu přinese další zajímavé aktivity pro děti, rodiny i dětské domovy

Projekt ekologická výchova pro všechny generace startoval na jaře roku 2013 a přinesl s sebou spoustu zajímavých aktivit pro děti i dospělé. Díky tomuto projektu se nám podařilo navázat spolupráci s aktivními seniory, kteří pro děti z mateřských a základních škol připravili sérii přírodovědných programů. Tyto programy s neočekávanou intenzitou nadchly děti z celého regionu. Programy vypráví dětem o životě ryb, jak efektivně využívat bylinky a dary přírody, jaká zvířata je možné potkat v lese. Ve volném čase mohly děti s rodiči navštívit i řadu tematicky zaměřených ekodnů. Zajímavé přírodovědné úkoly zaměstnaly nejen děti, ale i rodiče, kteří museli mnohdy dlouze vzpomínat na hodiny přírodovědy ze svých školních let. Nezapoměli jsme ani na děti z dětských domovů. I pro ně jsme připravili dva celodenní programy plné zábavy, her i poznávání přírody Českého Švýcarska.
Pro dospělé byly připraveny neméně zajímavé přednášky tematicky zaměřené na ochranu přírody a trvale udržitelný životní styl. Témata jako kompostování, zahrady, které děti baví, ovocné stromy a krajové odrůdy daly za vznik poutavé brožuře Safari za domem. Tato brožurka je neodmyslitelnou součástí knihovny každého milovníka přírody. Série exkurzí zase představila veřejnosti tradice a řemesla regionu Českého Švýcarska. Kdo si dnes vzpomene, jak se mlelo obilí ještě před 150 lety nebo jaká řemesla dávala obživu zdejším obyvatelům? Brožura Lesní řemesla v Českém Švýcarsku představuje veřejnosti první osídlení zdejší krajiny, lesní hospodaření a vysvětluje dnešní podobu kulturní krajiny.
Díky prodloužení projektu a poskytnutým finančním prostředkům můžeme široké veřejnosti uchovat tuto pestrou nabídku. O připravovaných akcích se můžete dozvědět na naších webových stránkách i v informačním středisku v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

 

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Kristýna Hofmanová am