Junior Rangeři z Krásné Lípy navštívili expozici v Domě Národního parku Saské Švýcarsko

Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí proběhl v rámci projektu: „Přírodopis v přírodě“ v polovině prosince poznávací výlet do Bad Schandau do Domu Národního parku Saské Švýcarsko. Byla to zároveň závěrečná akce tohoto ročního projektu.
Mladší i starší členové oddílu Ranger společně vyrazili v sobotu 13. 12. 2014 vlakem po dráze národního parku z Krásné Lípy přes Panský, Dolní Poustevnu až do Bad Schandau, kde navštívili interaktivní expozici o Saském Švýcarsku. Během prohlídky si mohli vyzkoušet řadu modelů, poslechnout zvuky zvířat, vyzkoušet své pozorovatelské schopnosti, ale měli i jedinečnou příležitost vidět živého plcha zahradního, který je v rámci expozice chován, a na rozdíl od volně žijících plchů neulehl ještě k zimnímu spánku.
Prohlídku interiérů expozice vystřídala výprava po rysí stezce do okolí Bad Schandau. Na jejím závěru děti pro změnu mohly z bezprostřední blízkosti pozorovat dva živé rysy ostrovidy, kteří jsou kousek nad výtahem do Ostrau chováni v malém výběhu. Při cestě zpět děti ještě ohromeně pozorovaly dům se značkami, které zaznamenávají hladiny při povodních, které toto lázeňské městečko velmi často sužují. Dráhou národního parku, která vede malebnými zákoutími Českosaského Švýcarska, se v podvečer vrátily děti zpět do Krásné Lípy.
Cílem právě končícího projektu bylo dětem i dospělým nabídnout zajímavé trávení volného času i nové přístupy ve vzdělávání o přírodě a nadchnout je pro péči a ochranu přírody v území s vysokou přírodní hodnotou – Národním parku České Švýcarsko. Na tento projekt budou navazovat projekty: „Poznáváme přírodu Českého Švýcarska“ a „Ze života hmyzu“, které pro rok 2015 podpořil Státní fond životního prostředí. Projekty opět podpoří aktivity místních dětí, pomohou realizovat programy pro školy i školky a přispějí i ke konání akcí pro veřejnost.

Jarmila Judová

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Jarmila Judova am