V šetrném turismu je naše budoucnost

Pirna/Drážďany, 23. září 2014

Již osm let spolu velice úzce spolupracují České Švýcarsko o.p.s. a její partnerské sdružení na německé straně Svaz cestovního ruchu Saského Švýcarska (TVSSW). Obě organizace společně usilují o přeměnu české a saské části Labských pískovců ve společnou turistickou destinaci.

V pondělí 22. září 2014 se sešly správní rady obou sdružení na společném zasedání v Domě Českého Švýcarska, aby projednaly další kroky této společné cesty. Zasedání se taktéž zúčastnil generální konzul České republiky v Drážďanech pan Jiří Kuděla.

Pan Zbyněk Linhart, starosta Krásné Lípy a nový předseda správní rady České Švýcarsko o.p.s., přivítal německou delegaci a zdůraznil přání společně pokračovat ve zvoleném kurzu. Obdobně jako pro jeho předchůdce Jana Eichlera je i pro něj českosaská spolupráce srdeční záležitostí. „Přírodní útvar Labské pískovce nezná státních hranic. A tím bychom se měli řídit.“, uvedl Z. Linhart a dodal „Prolínání států pod střechou EU nám dává šanci spojit síly a vytvořit skutečně evropskou destinaci.“

České Švýcarsko o.p.s. a TVSSW v uplynulých pěti letech společně realizovaly dva velké EU-projekty. Pomocí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj se díky projektu „Českosaské Švýcarsko - excelentní přeshraniční turistická destinace“ a následnému projektu „Turistika bez hranic“, který je realizován společně s Ústeckým krajem, podařilo vytvořit mnoho pout pevně spojujících oba regiony.

Předseda správní rady TVSSW pan Klaus Brähmig, poslanec Spolkového sněmu, zdůraznil, že: „Více nás propojuje, než rozděluje. Především nás spojuje respekt k přírodě nám svěřené. Chceme rozvoj turismu, ale ne za každou cenu.“ Klíčem spojujícím růst a ekologii je trvalá udržitelnost. „V šetrném turismu leží naše společná budoucnost.“, dodal předseda TVSSW.

Pan Brähmig také uvedl, že obě sdružení aktuálně připravují nový společný přeshraniční EU-projekt na ochranu přírodního a kulturního dědictví Českosaského Švýcarska s turistickým zaměřením.
I v tomto projektu bude hrát udržitelnost centrální roli. Projektovou žádost chtějí obě sdružení podat v okamžiku, kdy budou k dispozici potřebné dokumenty nového dotačního programu.

Obě správní rady v pondělí taktéž přijaly usnesení ohledně rozvoje šetrného cestovního ruchu. Konkrétně se jedná o Dráhu národního parku Českosaského Švýcarska, která od července propojuje města Rumburk, Sebnitz, Bad Schandau a Děčín. České Švýcarsko o.p.s. a TVSSW se domnívají, že každodenní vlakové spojení by mělo fungovat i na úseku mezi Bad Schandau a Krásnou Lípou.

Další zasedání správních rad obou sdružení se plánuje na rok 2015.

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Veronika Acsová am