Naučnou stezkou Českým Švýcarskem tak trochu jinak

České Švýcarsko o.p.s. připravuje pro milovníky českosaské přírody další zajímavý výlet. Tentokrát se vydáme na virtuální naučnou stezku u Jetřichovic, která nese název Příběh lesů Českého Švýcarska. Okruh dlouhý 8km zaujme celkem 20 zastaveními s cedulkami doplněnými o QR kódy a NFC tagy. Po jejich načtení chytrým telefonem se dozvíme nejen informace vztahujících se k danému místu, ale také máme možnost zúčastnit se znalostní soutěže s vědomostními otázkami. Tato první virtuální naučná stezka se zabývá historií vývoje lesních společenstev na území Česko Švýcarska, popisuje druhy stromů a změny ve složení lesa, ke kterým došlo hospodařením člověka. Hospodaření v lesích bylo v minulosti stěžejním zdrojem obživy místních obyvatel. To se také projevilo na druhové skladbě dřevin.

Problematika lesů je v Národním parku České Švýcarsko jedním ze stěžejních témat, zejména díky introdukované invazivní borovici vejmutovce. Společně se Správou národního parku České Švýcarsko se obecně prospěšná společnost České Švýcarsko rozhodla toto téma lidem přiblížit, vysvětlit, a to netradiční moderní metodou pomocí mobilních informačních technologií, které jsou blízké zejména mladé generaci. 17. 5. 2014 se všichni zájemci mohou sejít u informačního cetra v Jetřichovicích, odkud v 10 hodin vychází skupina s průvodcem a překladatelem.

To si přeci nemůžete nechat ujít!


Odborná exkurze je spolufinancována z dotačního programu Cíl 3/ZIEL 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007-2013

 

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Kristýna Hofmanová am