I v novém roce zelená EKOdnům!

 

České Švýcarsko o.p.s. v minulém roce připravilo díky přeshraničnímu projektu: „Ekologická výchova pro všechny generace“, který byl podpořen z programu Cíl 3 spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, sérii ekologických dnů- EKOdnů pro rodiny s dětmi na téma roční období (Svatojánské slavnosti na Vlčí hoře, Horolezení se skalní četou, Dny Českého Švýcarska, Zimní ekoden v Domě Českého Švýcarska).  Po kladném ohlasu veřejnosti připravujeme i v tomto roce další ekodny. 24. 5. 2014 proběhne na Vlčí hoře v areálu Nobilis Tilia Vlčíhorský ekoden na téma „všechny barvy jara“.  Zde budou mít rodiny s dětmi možnost seznámení se s léčivými bylinkami a s jejich zpracováním. Nahlédneme do života dravců a sov. Perfektně vycvičení svěřenci sokolníků předvedou i letové ukázky. Pro děti budou připraveny v čajovém klubu zajímavé dílničky, kdy se bude pracovat primárně s přírodními materiály. Rodiče, které nezlákají kreativní dílničky, si budou moci v čajovém klubu vychutnat lahodný čaj.
21. 6. 2014 připravujeme v koordinaci s Nobilis Tilií na Vlčí hoře Ekodny svatého Jana. Na rodiny s dětmi čekají kreativní dílničky a povídání o podstávkových domech. Lektoři představí novou interaktivní herní pomůcku- model podstávkového domu, který budou moci děti samy složit a za výkladu lektora se dozvědět něco z historie typických hornolužických obydlí. Nechybět bude ani divadelní představení.
Poslední ekoden připravuje České Švýcarsko o.p.s. na 6. 9. 2014 ke Dnům Českého Švýcarska. V tento den bude pro rodiny s dětmi vstup do expozice v Domě Českého Švýcarska zdarma. Před Domem Českého Švýcarska navíc budou připraveny zajímavé soutěže a kreativní dílničky. Divadelní představení samozřejmě chybět nebude.

Na viděnou se těší České Švýcarsko o.p.s. společně s partnery projektu Naturschutzentrem Neukirch a Společností pro Lužické hory o.p.s.!

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Kristýna Hofmanová am