V Krásné Lípě ožívaly evropské církevní památky

Dům Českého Švýcarska hostil mezinárodní konferenci projektu THETRIS s tématem Zvýšení atraktivity sakrálních památek pro místní komunity.

Konference se uskutečnila 4. prosince a zúčastnilo se jí téměř 70 místních i zahraničních hostů z Německa, Polska, České republiky, Slovinska, Maďarska, Rakouska a Itálie. Organizovala ji obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v Krásné Lípě, která je jedním z 11 evropských partnerů projektu THETRIS. Zahájili ji společně Filip Brodský, ředitel a Jan Eichler, předseda správní rady společnosti.

Na konferenci představila hlavní projektové cíle a roli kulturního dědictví pro rozvoj venkovských regionů Zsófia Münnich, zástupující hlavního projektového partnera Asociaci měst region Horní Tisa v Maďarsku (Association of the Municipalities in the Upper-Tisza Area in Hungary). Celý projekt je podpořen z programu Střední Evropa (CENTRAL EUROPE Programme) a z rozpočtu Evropského regionálního rozvojového fondu (European Regional Development Fund), má název THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society (Rozvoj tematických mezinárodních sakrálních tras se zapojením lokálních aktérů).

Martina Linzer z rakouské Diecéze Graz-Seckau prezentovala jejich nákladné projekty, které využívají nejnovější IT technologie. Mladé dospívající se tam k návštěvám kostelů pokoušejí motivovat aplikacemi pro tzv. chytré telephony  „Kirche unterwegs" . Na webových stránkách zveřejňují audio nahrávky podle sesbíraných autentických meditací poutníků a jiné spirituální texty, vytvářejí geografické terénní hry“spiricaches” (což jsou variace na fenomén geocachingu), 360°panoramata církevních interiérů, 3D modely chrámů a dobrodružné interaktivní hry ve stylu dobrodružných příběhu Indiana Jonese (za pomoci mnoha technologických hraček dnešní doby.

Naproti tomu ostatní příspěvky se zaměřili spíše na tradičnější metody, jak zapojit místní obyvatele do akcí na ochranu a zájem o církevní stavby, ať už pomocí studentských stavebních brigád a zapojením středních škol do specifických vysoce odborných výzkumných prací, jako v případě projektu obnovy a trvalého oživení broumovských barokních komplexů ( příspěvek Jakuba Děda: projekt Pro život kostelů Broumovska), nebo zapojením do přednášek, výstav, koncertů a tradičních slavností, jako u ostatních prezentovaných příkladů.

Klára Mágrová, projektová manažerka z Římskokatolické farnosti Rumburk představila Mariánské poutní místo Loretánskou kapli v Rumburku. Daří se jim stále zvyšovat návštěvnost celoročním provozem placených průvodcovských služeb, zapojením škol a školek i rodin s dětmi do aktivit farnosti. Pořádají krátkodobé kulturně-historické výstavy a školní výstavy v klášterním ambitu, večerní komentované prohlídky při svíčkách, církevní slavnosti s hudebními produkcemi místních souborů (Odpustková slavnost, Loretánská muzejní noc, Loretánské slavnosti, Noc kostelů). Nedávno otevřeli novou expozicí církevního umění z exponáty.

V odpolední části programu se představil evangelický farář Filip Šimonovský z rumburské farnosti. ve své „Zprávě o evangelickém kostele v Rumburku. Žije!" doložil doslova zmrtvýchvstání jejich kostela po ničivém požáru roku 2003, kdy se jim podařilo s pomocí veřejných sbírek a místních dobrovolníků kostel po dvou letech obnovit a vybudovat občanské sdružení “dokořán Rumburk”, které provozuje v objektu u kostela čajovnu a komunitní centrum pořádá pravidelné středeční tématické přednášky zajímavých osobností z řad místních obyvatel, červnové Festiválky malého umění, a také zapojuje místní amatérské nadšence do hraní originálních vánočních a velikonočních divadelních her a scénických čtení.

Anna Góral ze Sdružení obcí a měst regionu Malopolska (Association of Communes and Cities of Malopolska Region) představila  festival Muzyka Zaklęta w Drewnie s letními hudebními vystoupeními na podporu komplexu památkově chráněných dřevěných středověkých kostelíků.  Vztah místní komunity k tomuto kulturnímu dědictví dokládá přežívající lidová tradice O Lipnicką Palmę - soutěž rodin o nejvyšší  velikonoční palmu, vyrobenou z dlouhého dřevěného kmenu zdobeného duhovou řadou barevných papírových květů.

Kristýna Solničková z Biskupství litoměřického seznámila hosty s celorepublikovým projektem Křesťanské Vánoce  a projektem spuštěným v letošním roce Za varhanami kostelů litoměřické diecéze. Připomněla také z Rakouska převzatou Noc kostelů, která se postupně stává také v mnoha našich kostelích tradicí, kdy atmosféra hudbou a světly oživených chrámů, otevřených veřejnosti do pozdních nočních hodin, napomáhá k nečekaným spirituálním zážitkům u těch, kteří nebývají jejich pravidelnými návštěvníky.

Konference tak pomohla připomenout metody a možnosti jak oživit regionální kostely tak, aby nebyly vnímány jen svojí vnější architekturou a vnitřní výzdobou jako lokální kulturní památka, ale také jako centrum spirituality, kulturního rozvoje i komunitní integrace.

Klára Mrkusová
komunikační manažerka
projektu Thetris

www.thetris.eu

 

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Klára Mrkusová am