Co skrývá podzemí Českého Švýcarska? Podzemní továrnu Rabštejn!

Podzemní továrna Rabštejn

České Švýcarsko o.p.s. za podpory projektu DBU Interpretace krajiny v německých a českých zvláště chráněných územích pořádá 30. 11. 2013 další odbornou exkurzi pro širokou veřejnost. Tentokrát se vydáme do podzemní továrny Rabštejn. Toto místo oplývá zajímavým kulturně-historickým odkazem.

Podzemní továrna Rabštejn se nachází mezi Srbskou a Českou Kamenicí, kousek od obce Jánská. Název Rabštejn byl odvozen od pojmenováním skalního útvaru tehdejšími německými obyvateli, jež měl podobu havrana (německy Rabe). Od poloviny 19. století začaly místní přádelny bavlny ze skály těžit kámen, který byl následně využíván jako stavební materiál. Roku 1860 postavil českokamenický podnikatel F. Preidl v Rabštejnském údolí první přádelnu bavlny; v roce 1864 následovala druhá a v roce 1867 dostavěl třetí. Zdejší technologie zpracovávání bavlny byla v tehdejší době na vysoké úrovni a rabštejnské přádelny přijížděli obdivovat odborníci až z Vídně. Největšího rozmachu dosáhly textilky kolem r. 1910 - v tom čase zde vyrábělo přízi 68 710 vřeten a bylo zde zaměstnáno cca 1000 zaměstnanců. Po první světové válce výroba začala pozvolna upadat a na konci 30. let minulého století zanikla.

Továrna našla své uplatnění až na konci roku 1942, kdy německá zbrojařská firma Weserflugzeugbau Bremen (WFG) začala ve skrytých továrnách se zbrojní výrobou součástí pro letadla Junkers a vrtulníků FA-223. Postupně zde bylo postaveno 11 montážních hal a dohromady zde pracovalo až 6000 totálně nasazených dělníků. Pro tyto dělníky bylo zřízeno v okolí 34 pracovních táborů a 2 tábory zajatecké pro ruské a anglické zajaté piloty.

Koncem srpna 1944 byl v Rabštejně zřízen koncentrační tábor (pobočka Flosenburg), jehož vězni byli určeni k ražbě podzemních štol. Během 8 měsíců vězni vyrubali chodby v délce cca 4,5 km. Po válce objekt převzala ČSA, ten sloužil jako podzemní sklad ženijního materiálu a v 90. letech byl armádou opuštěn.

Po 60-ti letém chátrání občanské sdružení Rabštejn zpřístupnilo část podzemních štol a v současné době zde provozuje expozici dokumentující historii tajemného Rabštejna.

Více na stránkách: www.ceskesvycarsko.cz

 

Bc. Kristýna Hofmanová

Gespeichert von Kristýna Hofmanová am