Za mistry skláři do Ajeta

Lindava- 17. 11. 2013: České Švýcarsko o.p.s. uskuteční v řadě již čtvrtou odbornou exkurzi pro širokou veřejnou. Tentokrát nahlédneme pod ruce mistrům sklářům ze sklárny AJETO. Sklárna AJETO leží v malé severočeské vesničce Lindava, asi 10 km od jednoho z nejvýznamnějších center světové sklářské výroby- Nového Boru. Sklárna byla vybudována v letech 1992 - 1994 na základech bývalé německé soukromé manufaktury.
Výroba skla má v těchto hornatých severočeských končinách dlouholetou tradici, kterou můžeme souvisle sledovat až do 13. století. Sklářští mistři si pečlivě střežili výrobní postupy. Ty byly předávány z generace na generaci a staly se základem současného sklářského řemesla. Propojením jedinečných technologií, ruční práce a uměleckého cítění se výroba skla v Čechách stala neodmyslitelnou součástí evropské sklářské kultury.
Pokud se s námi vydáte do sklárny AJETO v Lindavě, budete mít unikátní možnost toto umění na vlastní oči i ruce ochutnat. Naskytne se vám totiž příležitost pozorovat při odborném výkladu žhavou tekutou skleněnou hmotu, jak se v rukou sklářských mistrů mění v křehkou krásu. Za doprovodu průvodce nejdříve prohlédnete celou sklářskou dílnu, získáte zajímavé informace o sklářském řemesle, nářadí a technologii. Potom si každý může foukání skla s pomocí sklářské píšťaly sám vyzkoušet a vytvořit si tím originální skleněný suvenýr.
O svých zážitcích poté můžete diskutovat u příjemného občerstvení ve stylové Sklářské krčmě Ajeto nacházející se přímo v areálu sklárny. Jako vzpomínku na nevšední zážitky si zde určitě vyberete i skleněný suvenýr od sklářů z Ajeta.

Akce se koná v rámci projektu Ekologická výchova pro všechny generace, č.p. 100142623, který je spolufinancován z dotačního programu Cíl3/ZIE 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007-2013.

--
I v příštím roce si každý bez ohledu na věk bude moci vybrat z nabídky zajímavých odborných exkurzí. Plánujeme komentovanou prohlídku muzea froté a damašku, za poutavého výkladu Mgr. Kláry Mágrové prohlédneme tradiční podstávkové domy a pro obrovský zájem veřejnosti zopakujeme dvě exkurze- Lesní řemesla Českosaského Švýcarska a Za tajemstvím mlýnských kamenů.
Více informací na www.ceskesvycarsko.cz

Bc. Kristýna Hofmanová

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Kristýna Hofmanová am