Žijeme se šelmami aneb Návrat vlka a rysa do Českosaského Švýcarska

Velké šelmy jako např. vlk nebo rys, které se v minulosti běžně vyskytovaly na našem území, byly postupně vyhubeny neomezeným lovem. O jejich lovu ve zdejších lesích dodnes nesou svědectví i nápisy vytesané do pískovce jako např. na Rysím kameni nebo na Vlčí desce v Národním parku České Švýcarsko.

Rys se ale díky aktivnímu přispění ochránců přírody ze Saska navrací opět do přírody i na české straně. O jeho přítomnosti svědčí fotografie z fotopasti umístěné v Českém Švýcarsku. Do Šluknovského výběžku zase pro změnu stále více pronikají vlci z nedaleké Lužice.
Návrat velkých šelem je přirozeným vývojem a obohacuje ekosystémy o důležitý vrcholový článek.
Šelmy jsou nedílnou součástí přírody a napomáhají ke stabilitě lesa, regulují stavy zvěře tak, aby nedocházelo k přemnožení. Vyhledávají slabé a nemocné kusy a tím udržují populaci zdravou.
Člověk se s nimi běžně nesetká, jednak se tu zatím vyskytují velmi sporadicky a jednak jsou velmi plaché.

České Švýcarsko o.p.s. si uvědomuje nutnost informovat veřejnost o návratu šelem tak, aby nevznikala zbytečná panika, ale naopak lidé měli pravdivé, nezkreslené údaje.
Již v červnu 2013 proběhla první přednáška na toto téma. Další proběhne ve čtvrtek 26. září v přednáškové místnosti Střední lesnické školy ve Šluknově.
Ing. Marek Klitsch seznámí účastníky nejen s životem těchto nádherných zvířat, ale také se zákonem, který umožňuje zemědělcům čerpat odškodění za případné napadení jejich domácích zvířat vlkem nebo rysem.

Akce je součástí projektu podpořeného ze společného fondu malých projektů Euroregionu Labe: „Přírodní zajímavosti v Českosaském Švýcarsku“, který společně realizují České Švýcarsko o. p. s. a Nationalparkzentrum Bad Schandau . Pro širokou veřejnost jsou připraveny nejen přednášky, ale i společné česko – německé exkurze a vznikne také série nových vzdělávacích materiálů na téma rys a vlk.

Více informací na www.ceskesvycarsko.cz

Ing. Jarmila Judová

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Jarmila Judova am