Děti vyráběly netopýří budky

V rámci Mezinárodní noci pro netopýry, která se uskutečnila v pátek 6. 9. 2013 v areálu Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě, si děti i jejich rodiče vyzkoušely výrobu netopýřích budek. Tato rukodělná dílna byla jednou z aktivit projektu: „Přírodní zahrada Českého Švýcarska“, na kterém se společně podílejí České Švýcarsko o.p.s. a Správa Národního parku České Švýcarsko.

Netopýří budky, kterých bylo během akce vyrobeno 12, budou sloužit netopýrům od jara do podzimu jako úkryt během dne. Vzhledem k mizejícím přirozeným úkrytům, kterými jsou například stromové dutiny či škvíry pod uvolněnou kůrou, je pro netopýry důležité vytváření náhradních úkrytů a vyvěšování budek, aby tito ohrožení živočichové nemizeli z naší přírody.

Projekt: „Přírodní zahrada Českého Švýcarska“, který podpořilo částkou téměř 200 tisíc korun Ministerstvo životního prostředí České republiky, má několik různorodých aktivit. Například v prvním týdnu v září v areálu Správy Národního parku vzniklo díky práci dobrovolníků z Čech i Německa broukoviště, povalový chodníček a bylo vysázeno několik vysokokmenných ovocných stromů.
Z dalších aktivit projektu stojí za upozornění, že v Domě Českého Švýcarska se 24. 10. 2013 pro veřejnost chystá přednáška o významu krajových odrůd, záchraně starých sadů a alejí. Přírodovědný oddíl Junior Ranger si na svých oddílových schůzkách vyzkouší výrobu hmyzích obydlí a v závěru roku bude pro veřejnost připravena další rukodělná dílna na výrobu ptačích krmítek spojená s povídáním o přikrmování ptáků.

Projekt je nejen výchovně - vzdělávacím, ale klade důraz na aktivní zapojení veřejnosti a dobrovolníků ať už rukodělnými dílnami, zapojením se do prací v areálu u Správy Národního parku a v neposlední řadě soutěží o návrhy, jak by si místní lidé areál představovali. Do konce října je možné příspěvky do soutěže odevzdávat na IS Krásná Lípa. Blíže na www.ceskesvycarsko.cz

Ing. Jarmila Judová

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Gespeichert von Jarmila Judova am