Základní kámen společné turistické destinaci Českosaské Švýcarsko položen