O vzdělávání na téma příprava propagačních materiálů byl skutečný zájem…