Infostředisko v Krásné Lípě se připravuje na sezónu