Začalo se jednat o novém dopravním spojení v Českosaském Švýcarsku