plánujeme zahrady 4

Autor fotografie: 

Jarmila Judová