plánujeme zahrady 2

Autor fotografie: 

Jarmila Judová