Zapojte se do Českého systému kvality služeb

Český systém kvality služeb (ČSKS) napomáhá zapojeným organizacím zvyšovat odborné znalosti v oblasti služeb cestovního ruchu ve vztahu ke kvalitě služeb, respektive k jejímu kontinuálnímu zlepšování.
Vzdělávací kurz Trenérů kvality I., který byl vytvořen s ohledem na veškeré skupiny provozovatelů služeb v cestovním ruchu, má za cíl rozšířit znalosti o kvalitě služeb a naučit používat metody řízení kvality služeb, a to od těch nejjednodušších až po ty složitější. Cílem školení v rámci Českého systému kvality služeb je poskytnout zapojeným organizacím vzdělání, kompletní informace o Českém systému kvalityslužeb a v neposlední řadě usnadnění procesu certifikace.

Více informací o ČSKS naleznete na http://www.csks.cz/

V případě zájmu o bližší seznámení s ČSKS, případně při zájmu o účast na školení se prosím registrujte:www.csks.cz. Osoba registrující organizaci nemusí být shodná s osobou absolvující školení ( tj.Trenérem kvality I.).

Počet účastníků na kurz je omezen na 15 osob. Na školení je možné se přihlásit pouze prostřednictvím registrace na portálu www.csks.cz. Pokud byste neobdrželi potvrzení do 1 hodiny od odeslání registrace, prosím kontaktujte R. Soukalovou. Účast na kurzu je zdarma, součástí studijní materiály a občerstvení během celého dne.

Realizace vzdělávání je součástí projektu s názvem "Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR", který je financovaný ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.


Školení trenérů 1. stupně ČSKS
Jedná se o praktické školení zaměřené na posílení kvality služeb subjektů poskytující služby v cestovním ruchu, podporu rozmanitosti a lákavosti nabídky reflektující potřeby a očekávání zákazníka, posílení interních firemních procesů a postupů. Cílem školení je také seznámit účastníky s Českým systémem kvality služeb a vlastními kroky certifikace, aby tito jako vyškolení Trenéři kvality 1. stupně byli s to následně zavést standardem doporučovaná/požadovaná opatření a podat vlastní žádost.

Program školení:
Co je to management kvality, Představení ČSKS, Vize, Pět zásad péče o kvalitu, Procesy služeb, Vaše cesta k certifikátu

Absolvováním školení kromě konkrétních návodů a postupů zároveň získáte:
- vaše organizace příležitost se zapojit do právě se rozbíhající certifikace Českého systému kvality služeb,
- Vy/účastník školení certifikát Trenéra I. stupně ČSKS (využitelné v profesním CV).

Školení i vlastní certifikace je nyní zdarma, aktivita je hrazena z projektu MMR ČR, které celý systém i zaštiťuje. Subjekty, které se zapojí nyní získají příležitost pro intenzivnější marketingovou podporu ze strany MMR ČR (formou příkladů dobré praxe, prezentací na setkáních a konferencích apod.).

Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně srovnatelnou značku, která pro zákazníka znamená příslib ověřené kvality služeb. Značka Q (SQD) má výraznou marketingovou hodnotu pro návštěvníky z Německa.

Systém je vhodný pro všechny organizace (zejména je zaměřen na drobné, malé a střední organizace), kterým záleží na svém dalším rozvoji a které mají zájem posilovat své postavení na trhu.

Pokud budete mít zájem o další informace, prosím neváhejte kontaktovat:

Radka Soukalová, regionální koordinátor ČSKS
radka.soukalova@csks.cz
Tel.:  +420 778 085 777
 

Termíny školení k výběru (trenér kvality 1.stupně, dvoudenní školení):

19.-20.11.2013 - Ústí nad Labem

4.-5.12.2013 Harrachov

Subjekty, které se zapojí do školení/certifikace v současné době zároveň získají, budou-li mít zájem, možnost zvýšené propagace prostřednictvím marketingové kampaně MMR zaměřené na odbornou veřejnost.

Napsal uživatel Veronika Acsová dne .

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.