Záchrana zámku v Lipové

Hlasujte pro záchranu zámku v Lipové u Šluknova v projektu MÁME VYBRÁNO, který sestává z konference o financování památek a ze soutěže veřejných sbírek na kulturní dědictví České republiky.

Hlasovat pro sbírku na záchranu zámku Lipová můžete zde. Číslo sbírky je 106. Hlasování provedete kliknutím na modré pole s nápisem "Chci hlasovat" v pravé části obrazovky. Zobrazí se hlasovací formulář, který po vyplnění odešlete. Na uvedenou e-mailovou adresu dostatene potvrzující mail s odkazem na potvrzení hlasování.

Majitelem zámku je nyní spolek pro rekonstrukci a revitalizaci památek Via Tempora Nova, který se snaží o jeho záchranu. Více o spolku.

Zámek v Lipové kulturně žije již nyní - v zámeckém parku se příležitostně konají hudební koncerty, v květnu zde proběhla akce Férová snídaně na podporu fair trade obchodu.


Zámecký areál v Lipové u Šluknova se nachází v překrásné romantické krajině šluknovského výběžku, který je dosud nedotčenou enklávou, kterou postupně objevují první turisté, a to především z Německa. Zámek sám je příkladnou ukázkou umírněné vrcholně barokní architektury u nás s výraznými interkulturními celoevropskými přesahy. Byl postaven jedním z nejvýznamnějších a zároveň nejstarších evropských šlechtických rodů. Salm-Reiffersheidtové v postavě Viléma Leopolda také založili samostatnou rodovou větev Salm-Reifferscheidt-Hainspach, píšící se po panství Hainspach (dnes Lipová).

Zámek je obklopen zpustošenou barokní zahradou a zámeckým parkem, které v podstatě již přestaly existovat, a rybníkem.

Místo samo je velmi dobře přístupno z německého území, nachází se 16 km od proslulých lázní Bad Schandau a 40 km od Drážďan. Je rovněž velmi dobře přístupno z německé dálniční sítě, čímž je vytvořen zásadní předpoklad pro využití komplexu jako evropského kulturně -vzdělávacího centra, které by mělo naplňovat ideály soužití občanů různých národností. Předpokládáme, že areál bude zpřístupněn veřejnosti, ale rovněž bude sloužit těm, kteří se zaslouží o záchranu tohoto objektu.

Jak svojí polohou, tak programem, kterým bychom chtěli tento objekt oživit, by měl zámek Lipová (Hainspach) splňovat parametry marketingově zajímavého projektu, který bude atraktivní nejen v regionu severočeském, ale měl by být ukázkou mezinárodního kulturního souznění.

Základní ideou projektu je obnova památkově chráněného zámku v jeho původní podobě z doby vzniku v roce 1737. Zámek nebyl po celou dobu své existence stavebně upravován, ani jakkoli přestavěn a tím se zařazuje mezi nejvýznamnější obdobné objekty v Čechách. S Evropou a její kulturní historií spojuje toto místo osoba zakladatele zámku, který pocházel ze šlechtického rodu, jenž může písemně doložit své první předky již od desátého století.

Rekonstrukce objektu zámecké budovy si klade za cíl jeho plnou historickou i uměleckou rehabilitaci, kdy dojde v první fázi obnovy k zajištění statiky objektu, obnovení střechy a jednotlivých pater včetně zajímavých sklepních prostor, které se nacházejí pod zámeckou budovou i pod terasou.


Revitalizace objektu má za cíl zpřístupnit veřejnosti cca 70% podlahové plochy objektu s tím, že formou rekonstruovaných interiérů a formou muzejních expozicí představí život významné evropské šlechty v osmnáctém století v Čechách a zároveň její vazby na tehdejší evropské dění. Interiéry budou také umožňovat přednáškovou, výstavní a koncertní činnost.

Revitalizace zámeckého parku představí návštěvníkům život panstva v osmnáctém století. Součástí parku bude zrekonstruovaná barokní zahrada, kde bude část představující drobnější francouzskou úpravu podle dochovaných studií a zároveň zde bude užitková zahrada, kde se budou pěstovat plodiny běžně používané pro chod zámecké kuchyně. Součástí budou i zrekonstruované budovy hospodářského dvora a skleníků, které tvořily s tehdejším zámeckým areálem nedílný celek. V rámci těchto objektů bude také funkční technicko – ekonomické zázemí.

Napsal uživatel Veronika Acsová dne .

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.