Vzdělávání a osvěta

České Švýcarsko o. p. s. chce přispět k udržitelnému rozvoji příhraničního regionu ve všech oblastech – v sociální, ekonomické a ekologické. Z tohoto důvodu připravujeme a rozvíjíme programy v oblasti vzdělávání, neboť na cestě k udržitelnému rozvoji má osvěta významnou roli.

Region, ve kterém působíme, je výjimečný svým přírodním a kulturním bohatstvím a nachází se pod různým stupněm ochrany přírody (Národní park České Švýcarsko, Chráněná krajinná oblast Labské pískovce, Lužické hory a České Středohoří). Vzdělávací programy jsou tedy zaměřeny na oblasti, v nichž spatřujeme největší potenciál a význam.

Konferenční centrum šetrné turistiky

Od roku 2010 provozujeme Konferenční centrum šetrné turistiky. Centrum se má stát inovativním pracovištěm, které přináší inspiraci a praktické poznatky pro práci destinačních manažerů a dalších profesionálních pracovníků v oblasti cestovního ruchu a přispívá k jejich individuálnímu profesnímu růstu. Více informací >>>

Zaměření vzdělávacích programů:

 • Vzdělávání k udržitelnému rozvoji
  – interaktivní programy ve stálé expozici Domu Českého Švýcarska
  – ekopedagogika: Programy pro učitele a koordinátory ekologické výchovy
  – outdoorové vzdělávací programy
  – ekoporadenství
  – projektový management a fundraising
  – cykly otevřených seminářů pro nejširší veřejnost
 • Vzdělávání k udržitelnému turismu
  – ekoturismus principy a přínosy pro místní komunitu a region
  – šetrný cestovní ruch a udržitelný rozvoj 
  – destinační management a dobrá praxe v řízení cestovního ruchu
  – rekvalifikační kurzy pro průvodce v chráněných územích a pracovníky informačních středisek
  – komunikace v cestovním ruchu
  – interpretace kulturního dědictví (přírodní a kulturní památky, naučné turistické stezky)
  – turistický dopravní systém, doprava jako turistický produkt
  – certifikace turistických ubytovacích služeb
 • Tematické semináře a workshopy
  – fotografické workshopy se špičkovými fotografy
  – filmová škola
  – setkání cestovatelů

Jedním z podstatných neduhů regionu je úbytek pracovních míst, vysoká míra nezaměstnanosti a odliv vzdělaných lidí. Programy dalšího vzdělávání přispívají k osobnímu rozvoji účastníků a napomáhají jim k udržení nebo získání zaměstnání (zejména v oblasti služeb cestovního ruchu, šetrné turistiky, komunikačních dovedností a projektového managementu). Programy také přispívají k profesionalizaci regionálních neziskových organizací (zvláště v oblasti finančního a personálního řízení). Dále pomáhají regionálním podnikatelům a samosprávním úřadům tak, aby byl posílen občanský sektor a podpořena rozmanitost kulturních a sociálních aktivit.

Kontaktní údaje:

Tel.: +420412383000
E-mail:
Konkrétní kontaktní osoba uvedena u každého kurzu či semináře.