Uzavření rozhledny na Sněžníku

Dne 30. září 2014 byl na rozhledně Sněžník proveden kontrolní den, na kterém bylo rozhodnuto o prodloužení uzavírky rozhledny, a to zhruba do 20. října.

Důvodem prodloužení původního termínu dokončení prováděných prací je nutná změna technologie zjištěná v průběhu rekonstrukce a nepříznivé klimatické podmínky v některých etapách realizace.

Po dokončení prací (pokládka kamenné dlažby, vyspárování) bude rozhledna opětovně zpřístupněna veřejnosti.

 


Z důvodu stále se zhoršujícího stavebně technického stavu rozhledny město Jílové vyhlásilo v květnu 2014 výběrové řízení na první část obnovy rozhledny na Sněžníku, která představuje opravu spodního ochozu a zajištění funkční hydroizolace. Vybraný zhotovitel bude práce provádět v období od 04.08.2014 do 30.09.2014. Po celou dobu realizace oprav bude rozhledna uzavřena.


První etapa řeší opravu vstupního ochozu rozhledny na Sněžníku. Jedná se o kompletní výměnu kamenné dlažby a s tím související souvrství včetně hydroizolace a odvodnění. Stávající izolace ochozu je ve špatném stavu, proto do místností pod ochozem značně zatéká, čímž dochází k narušování konstrukcí a nevyhovujícím podmínkám v místnostech pod ochozem. S nevyhovující hydroizolací souvisí též šíření plísní a poškozování a opadávání omítky ve vlastním tubusu rozhledny, proto je realizace výše uvedené první etapy nezbytným předpokladem úspěšnosti dalších plánovaných a projektovaných oprav, které by měly následovat (opravy vlastní věže rozhledny). Jejich realizace je však závislá na finančních možnostech města, popř. na získání finančních prostředků z ostatních zdrojů (např. dotace, granty, dary..).

Dle projektové dokumentace se má oprava provádět během měsíců květen až září, kdy jsou v této lokalitě příznivé klimatické podmínky, proto bude rekonstrukce probíhat v termínu od 04.08.2014 do 30.09.2014.

Omlouváme se, období příhodné pro opravy se bohužel překrývá s turisticky nejatraktivnějším obdobím pro návštěvy rozhledny.

Tímto Vám děkujeme za pochopení.

Napsal uživatel Veronika Acsová dne .

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.