Uzavírka Labské stezky z Děčína do Dolního Žlebu

Uzavírka Labské stezky z Děčína do Dolního Žlebu

začíná od 20.června a potrvá do konce října 2016 !!!

 

Z důvodu rekonstrukce vodovodu, výstavby opěrné zdi komunikace a nového povrchu vozovky je v místě cyklotrasy z Čertovy vody do Dolního Žlebu trasa pro veškerou dopravu uzavřena.

 Radnice proto stanovila objízdnou trasu pro dálkové cyklisty. Celá objízdná trasa je pečlivě vyznačena dopravním značením a piktogramy, informace o uzavírce mají všechny informační centra od Litoměřic po Pirnu a také strážníci městské policie.

Pro dopravu z Děčína do Drážďan využijte objízdnou trasu po pravém břehu Labe dle vyznačení v mapce s možností využití přívozu v Dolním Žlebu, který je v provozu každý den do večerních hodin. Pro přepravu v tomto úseku je možné využít také lodní dopravu Labské plavební společnosti nebo vlaky Českých drah.

Průjezd touto částí města  Děčína (od Tyršova mostu – směr Čertova voda) bude muset být na pět měsíců uzavřen. Radnice proto intenzivně hledala objízdnou trasu, aby převážně dálkovým cyklistům nabídla alternativní průjezd městem. Omezení se dotkne nejen turistů, ale také místních obyvatel.V pracovní době, tedy mezi 8 a 18 hodinou musejí pro cestu z Dolního Žlebu využívat přívoz nebo vlak. Mimo tuto dobu a o víkendu vozidla přes stavbu s velkou opatrností projedou.

Labská stezka vedoucí od železničního mostu po Čertovu vodu bude pro cyklisty otevřena alespoň o víkendech!

Podrobnosti najdete zde:

Markéta Lakomá, kancelář primátorky, tisková mluvčí, statutární město Děčín,Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín,Telefon: 412 593 215; mobil: 604 294 644, marketa.lakoma@mmdecin.cz
www.mmdecin.cz | www.idecin.cz

----------------------------------------------------------------------------------------

Uzavření Labské stezky Nučnice – Lounky

------------------------------------------------------------------------------------

Dotazníkové šetření pro návštěvníky Labské stezky

Rádi bychom Labskou stezku i nadále rozvíjeli v souladu s Vašimi přáními a požadavky. Velmi si ceníme Vašeho zájmu o Labskou stezku a zajímá nás zpětná vazba od Vás. Využijte proto, prosím, možnosti sdělit nám Vaše zážitky i podněty k rozvoji prostřednictvím krátkého on-line dotazníku.

URL: http://www.labska-stezka.cz/dotaznik

 

Napsal uživatel Dana Štefi dne .

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.