Tvorba a realizace regionálních projektů

Podpora absorpční kapacity regionu pro jeho šetrný rozvoj

Usilujeme o maximální využití nadačních, regionálních, evropských a mezinárodních fondů pro šetrný rozvoj regionu. Spravujeme zásobník regionálních projektů a sledujeme vhodné finanční zdroje pro projekty zejména v oblasti šetrné turistiky, ochrany přírodních a kulturních hodnot, vzdělávání, regionální prezentace, podpory malého a středního podnikání a přeshraniční spolupráce. 

Rozvojové a poradenské centrum - poradenství v regionu České Švýcarsko

Rozvojové centrum pomáhá obcím a neziskovým organizacím zorientovat se v problematice Strukturálních fondů EU a asistuje při hledání finančních zdrojů a zpracovávání projektových žádostí.

Rozvojové centrum vzniklo na podzim roku 2005 na základě smlouvy s Ústeckým krajem. Do června roku 2007 bylo financováno z prostředků projektu BROÚK (Budoucí rozvoj Ústeckého kraje) s cílem pomoci zvýšit tzv. absorpční kapacitu v Českém Švýcarsku - přispět k tomu, aby region uměl využít finanční pomoci Evropské unie.

Poradenské centrum pro podnikatele bylo určeno pro zájemce o podnikání, živnostníky a malé podnikatele v regionu Českého Švýcarska. Poskytovalo poradenství při definování podnikatelského záměru, při vyhledávaní vhodných dotačních titulů a zpracovávání projektových žádostí o dotaci, zajišťování úvěrů a jiných forem financování podnikatelských, rozvojových či vzdělávacích záměrů.

Podnikatelské centrum vzniklo roku 2006 v Krásné Lípě díky projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska, který byl do června 2008 spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Iniciativy Společenství EQUAL. Projekt reagoval na tíživou situaci regionu v otázce nezaměstnanosti, vytvářel nové šance pro začínající podnikatele nebo pro existující podnikatele k rozšíření nebo zkvalitnění jejich podnikání.

V současné době jsou aktivity Poradenského centra pro podnikatele sloučeny s Rozvojovým centrem, nadále se zaměřujeme na malé a střední podnikatele a zajišťování poradenství k dotačním příležitostem a dotačnímu managementu.

Kontakt

České Švýcarsko, o. p. s.
Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
Tel.: 412 383 000
E-mail:
E-mail: