Děti zakončily školní rok soutěží „Za humny je národní park“ v areálu Správy národního parku České Švýcarsko

V pátek 23. 6. 2017 proběhl v areálu Správy národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě již druhý ročník soutěže prověřující znalosti dětí 4. a 5. tříd ze základních škol blízkého okolí o národním parku České Švýcarsko. Akce se zúčastnilo 33 dětí z 5 škol. Akci uspořádaly Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Správa národního parku České Švýcarsko v rámci projektu: „České Švýcarsko přátelské školám“, který podpořili SFŽP ČR a MŽP.

Součástí soutěže byly otázky vztahující se nejen k poznávání přírody Českého Švýcarska, ale i ke způsobům ochrany na území národních parků. Kromě kvízových otázek na děti čekalo i stanoviště na poznávání bylin a živočichů. Díky spolupráci s Gymnáziem Rumburk mohly děti zabrousit také do tajů chemie a fyziky během drobných pokusů s vodou. Každý soutěžní tým si navíc s sebou přinesl prezentaci aktivit své školy s tématem ekologie, ochrany přírody, nebo činnosti pro NP, kterou prezentoval již v nové venkovní učebně.
Výsledky téměř všech tříčlenných týmů z jednotlivých škol byly dost vyrovnané a organizátory velmi potěšilo, že děti o národním parku, který mají opravdu téměř „za humny“, vědí hodně, a že i na svých školách jsou velmi aktivní v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.
Přesto musel být vybrán jen jeden vítěz. Tentokrát to byl s největším počtem bodů tým žáků ZŠ a MŠ Krásná Lípa, kteří si kromě materiálů věnovaných Správou národního parku České Švýcarsko odnesli i poukaz na exkurzi do národního parku s průvodcem pro svoji třídu, kterou jim kompletně zajistí České Švýcarsko o.p.s. Na druhém místě se umístili žáci ZŠ a MŠ Staré Křečany a na třetím místě pak žáci ZŠ Pastelka Rumburk. Tyto týmy vyhrály kromě jiného vstup do expozice v Domě Českého Švýcarska pro celou třídu zdarma.
V letošním roce se uskutečnilo z projektu České Švýcarsko přátelské školám téměř 50 programů pro 1100 účastníků, a to buď ve školách a školkách, nebo přímo v prostředí národního parku, kam je školám a školkám zajištěna doprava i odborný průvodce díky tomuto projektu zdarma. Během letních prázdnin pro děti z projektu proběhnou ještě dva pětidenní ekovýchovné programy. Projekt zaměřený na podporu ekologické výchovy ve školách a školkách národního parku České Švýcarsko končí bohužel už v prosinci letošního roku. Vzhledem k zájmu škol o další spolupráci na podobných aktivitách budeme usilovat o získání prostředků i na další rok.
Ing. Jarmila Judová – manažerka projektu

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Napsal uživatel Jarmila Judova dne .