Děti vypouštěly lososy a učitelé se účastnili vzdělávacích kurzů

Díky dopravě hrazené z projektu: Žáby, čápi, lososi aneb Život u vody i vodě, který podpořil Ústecký kraj, se děti ze ZŠ Staré Křečany, ZŠ Březová a ZŠ Kamenická z Děčína zapojily do vypouštění lososů do říčky Kamenice. Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko pro ně ve dnech 12. a 20. října 2017 zorganizovala půldenní exkurze na tradiční podzimní vypouštění lososů, které zajišťuje Správa NP České Švýcarsko. Děti vybavené kbelíky a síťkami vypustily do říčky Kamenice nedaleko Dolského mlýna téměř 20000 ks malých lososů, zároveň se ale také dozvěděly od odborníků, proč k vypouštění lososů dochází, a co zapříčinilo jejich vymizení ze zdejší přírody.
Kromě vypouštění lososů byly součástí projektu i vzdělávací kurzy pro pedagogy a lektory na téma voda nebo praktické přírodovědné pokusy, které se konaly 5. října a 19. října. O oba kurzy byl velký zájem a zúčastnilo se jich dohromady 46 zájemců. Během prvního kurzu se účastníci seznámili s metodikou celoročního programu na téma voda: Studánky víly Rozárky. Druhý kurz se zaměřil na to, jak do výuky dětí na prvním stupni zařadit více pokusů a praktických ukázek přibližujících vlastnosti vody, vzduchu a dalších látek, které máme běžně k dispozici. Většinu pokusů si pedagogové mohli na kurzu sami vyzkoušet.
V rámci projektu probíhaly ještě programy pro školy a školky z cyklu: senioři dětem, a to na téma život u vody i ve vodě, které lektoroval dlouholetý rybář Vladislav Vencko.
Ve spolupráci se ZŠ Krásná Lípa jsme na závěr projektu pozvali do Krásné Lípy cestovatele a rybáře Jakuba Vágnera, který dětem přiblížil během své přednášky provázanost člověka s přírodou a motivoval děti k cestě za vlastními sny a dobrodružstvím. Věříme, že toto setkání se známou osobností, která propaguje ohleduplný vztah k přírodě, přiměje děti k podobnému nahlížení na svět okolo nich.

 
Koordinátorka projektu: Jarmila Judová

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Napsal uživatel Jarmila Judova dne .