Děti objevovaly přírodu Českého Švýcarska „všemi smysly“

Venkovní učebna v areálu Správy národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě v červenci opět ožila, když přivítala účastníky pětidenního přírodovědného programu, který společně již pátým rokem uspořádaly České Švýcarsko o.p.s. a Správa národního parku České Švýcarsko.
Letošního programu, který byl zaměřen na téma: Vnímejme přírodu všemi smysly, se zúčastnilo 21 dětí.
Pětidenní programy měly v předchozích letech vždy nějaké přírodovědné téma např.: hmyz, ptáky, rostliny. Letos jsme se na přírodu rozhodli podívat jinak a více si vyzkoušet a potrénovat při jejím pozorování naše smysly.
Každý den byl věnován jednomu smyslu, který děti musely pomoc skřítkům vysvobodit od draka, který je o ně připravil. Nechyběly tedy aktivity, během nichž se musely děti orientovat jen podle sluchu, hmatu nebo čichu.
Společně jsme hledali přírodní hudební nástroje, rozeznávali byliny a koření podle vůní, zkoušeli svůj zrak při hledání ukrytých zvířat v přírodě, nebo poznávali přírodniny jen s využitím hmatu. Do mozaiky aktivit zapadla i přednáška o šelmách a jejich mnohonásobně dokonalejších smyslech než má člověk.
Součástí programu byly i výlety do okolí a jeden celodenní výlet do Růžové (do mýdlárny, na větrný mlýn a rozhlednu).
V rámci českoněmecké spolupráce jsme připravili jeden program i pro děti z německé školní družiny z obce Steinigtwolmsdorf. Den byl věnován hmatu a tedy rukodělným dílnám. Děti zkoušely plést košíky, plstily, cínovaly, malovaly apod.
Poslední den programu si děti samy vyráběly bylinkové máslo ze smetany a zeleninový salát, ale také potrápily chuťové buňky při ochutnávce ovoce, bylinných čajů.
Během vícedenních ekovýchovných programů je našim cílem děti nadchnout pro vnímání a pozorování přírody, tak aby k ní získaly vztah a v budoucnu už jako dospělí k ní přistupovaly ohleduplně. Tyto aktivity v letošním roce realizujeme v rámci projektu Dotknout se přírody, který podpořilo MŽP ČR.
Ing. Jarmila Judová – koordinátorka projektu

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Napsal uživatel Jarmila Judova dne .