Broukoviště se již brzy otevře školním kolektivům

V polovině listopadu proběhly poslední práce na úpravách okolí broukoviště v areálu u Správy Národního parku České Švýcarsko v rámci projektu, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí v roce 2014, a na němž České Švýcarsko o.p.s. úzce spolupracovalo se Správou Národního parku České Švýcarsko.
Během projektu se již počátkem léta v prostoru budoucího broukoviště odstranila asfaltová plocha, byla navezena zemina, vytvořily se dřevěné modely brouků a konstrukce k hmyzím hotýlkům a lavičky. Nyní na podzim se za pomoci studentů VOŠ a SŠ Varnsdorf plochy okolo nových prvků osázely keři. Dle osazovacího plánu byly vybrány keře, které jsou v našem kraji původní jako např. líska, svída, hloh, tis, krušina a další. Studenti na sázení pracovali pod vedením zkušeného zahradníka - aktivního seniora pana Václava Šeny, tak aby byl dodržen koncept vytvořený zahradními architektkami paní M. Smetanovou a E. Jeníkovou.
Následně o víkendu se děti z přírodovědného oddílu Junior Ranger zapojily do dotváření hmyzích hotelů v podobě laviček a stolů. Společně sbíraly šišky, trávu, větvě a plnily jimi prostory v konstrukcích, které jsou hmyzími hotely i lavičkami zároveň.
Závěrem roku ještě vyjde k broukovišti ekovýchovný materiál pro děti na téma hmyz, který zábavnou a zajímavou formou děti seznámí s životem této skupiny organismů. Bude sloužit školám jako materiál během ekoprogramů, které v prostoru broukoviště budou pro školy probíhat v roce 2015.
Projekt chtěl poukázat na to, že hmyz nejsou jen „škůdci“, ale i významní opylovači, potrava pro další živočichy, „uklízeči“ všech odpadků přírody, prostě že do naší přírody opravdu patří. Tímto projektem snaha o osvětu hmyzího světa nekončí, navážeme na něj projektem: „Ze života hmyzu“, který pro rok 2015 podpořil Státní fond životního prostředí.
Více na www.ceskesvycarsko.cz
Jarmila JUDOVÁ

Příloha: 

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Napsal uživatel Jarmila Judova dne .