Benediktinští mniši hostili konferenci o ochraně církevních památek

V italském opatství Novalesa slavili 40 let své novodobé historie konferencí k evropskému projektu Thetris.

V objektu benediktinského opatství Novalesa v italské oblasti Piemont (Piedmont) proběhla dne 21. června 2013 konference za účasti evropských odborníků na ochranu sakrálních památek zapojených do nadnárodního projektu Thetris (THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society).

Konferenci uspořádala Provincie Turín a zahajovali ji Antonio Saita, prezident provincie Turín, Umberto Fava, ředitel rozvojové agentury LAMORO z Asti, Ezio Rivetti, starosta města Novalesa a otec Paolo Gionta, představený kláštera v Novalesa.

Zsófia Munnich zastupující vedoucího partnera projektu - Sdružení obcí Horní Tisza v Maďarsku (Leader Partner Association of the Municipalities in the Upper-Tisza Area in Hungary) přednesla všem přítomným základní cíle projektu Thetris, zaměřeného na udržitelné zachování středověkých kostelů a dalších lokálních církevních památek v 11 partnerských regionech společným vypracováním strategií a inovativních řešení zapojení místní komunity do obnovy a ochrany těchto památek jako lokálního hmotného a nehmotného kulturního dědictví. Partneři projektu společně připravují nadnárodní církevní trasu, která bude propojovat minimálně 50 lokálních venkovských kostelů v 11 zapojených regionech.

Dále byly představeny zajímavé příklady ochrany církevních památek a inovací z partnerských regionů: Gerhard Hofbauer z Diecéze v Grazu-Seckau z Rakouska (Diocese Graz-Seckau) prezentoval nápady se zapojením moderních technologií jako např. spojení zeměpisné GPS hry se spirituálním kontextem „Spiri-Cashing“ nebo průvodce po církevních stavbách pro mobilní telefony. Umberto Fava z rozvojové agentury LaMoRo v Asti představil jejich pilotní projektovou oblast františkánských klášterních komplexů Cassine, Bosco Marengo, a Sezzadio. Anna Goral z polského Sdružení obcí a měst regionu Malopolska (Association of Communes and Cities of Malopolska Region) informovala o tzv. „Shield project“ -  technicky náročném způsobu vodní ochrany historických dřevěných kostelů před požáry.

Po skončení konference provedl benediktinský mnich otec Daniel účastníky konference areálem opatství, archeologickým muzeem, laboratořemi na restaurování vzácných středověkých rukopisů a pergamenů, klášterní knihovnou, kostelem a jednou z původních kaplí svatých Eldrada a Nikolase (St. Eldradus and St. Nicholas) zdobenou freskami z pozdního 11. století.

První zmínky o klášteru v Novalesa jsou z roku 906, kdy byl zničen Saracény, na počátku 11. století byl přestavěn. V průběhu 18. a 19. století došlo k několika vyhnání a znovunavrácení mnichů. Zničený komplex získala a podle původního slohu znovu nechala přebudovat provincie Turín v roce 1972. V části areálu zřídila muzeum archeologie s exponáty zaměřenými na středověké rukopisy, jejichž restaurování se věnují v místě žijící benediktini. Mniši také v místě vyrábějí vlastní bylinné sirupy, různé druhy medu a ovocných džemů, které lze zakoupit v klášterním obchodě s náboženskými suvenýry.

Tisková zpráva byla publikována v rámci projektu: 

Napsal uživatel Klára Mrkusová dne .