Šetrný cestovní ruch a přeshraniční spolupráce

Rozvíjíme šetrný cestovní ruch na přeshraniční bázi tak, abychom destinaci Českosaské Švýcarsko zachovali pro příští generace, a umožňili jen takový rozvoj, který chrání charakter této lokality. Usilujeme o to, aby příjmy z turismu byly věnovány na zachování této krajiny a kulturních a přírodních specifik tohoto jedinečného regionu.

Koordinace cestovního ruchu

 • Profilujeme se jako lídr v oblasti cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, který iniciuje vznik turistických produktů a společné projekty zaměřené na marketing regionu, využití informačních technologií a mobilitu.
 • Spolupracujeme s Tourismusverband Sächsische Schweiz na prezentaci Českosaského Švýcarska jako jednotné turistické destinace.
 • Vycházíme z Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém Švýcarsku - TO DO - strategického dokumentu, který jsme zpracovali s důrazem na koordinovaný a koncepční přístup k rozvoji turistiky.
 • Důležitým nástrojem pro koordinaci cestovního ruchu v regionu je  Destinační fond Českého Švýcarska.

Jednotná turistická destinace Českosaské Švýcarsko

Přestože se oblast Českosaského Švýcarska skládá ze dvou zcela samostatných národních parků, České Švýcarsko o. p. s. se snaží naopak tyto dvě oblasti propojit v jednotnou turistickou destinaci tak, aby návštěvníkům i obyvatelům těchto území byly nabídnuty všechny standardní turistické služby s ohledem na potřeby šetrné turistiky.
Z toho důvodu jsme v roce 2005 zahájili dlouhodobou spolupráci s německým partnerem Tourismusverband Sächsische Schweiz v oblasti společného rozvoje šetrného cestovního ruchu, s důrazem na zajištění komplexní dopravní obslužnosti v Českosaském Švýcarsku a jednotné vizuální identity obou turistických destinací.

Konkrétní výstupy spolupráce:

 • prezentační film o Českosaském Švýcarsku
 • návrh koncepce společné přeshraniční dopravy
 • příprava nominace regionu na seznam UNESCO
 • série propagačních materiálů a veletržních preze
 • jednotná marketingová značka regionu a grafický manuál Českosaského Švýcarska

Informační podpora

Od roku 2007 provozujeme Dům Českého Švýcarska, centrální informační centrum regionu.

Propagace regionu

Vytváříme praktické turistické publikace: Mapa pro pěší, cyklomapa, historický průvodce, současný průvodce, série místopisných a tematických letáků, které výrazně usnadňují orientaci v regionu a možnost využití jeho nabídky. Tuto nabídku doplňujeme exkluzivními fotografickými publikacemi a kalendáři, které prezentují region v České republice i zahraničí. Region také pravidelně prezentuje na vhodných veletrzích cestovního ruchu a na odborných tuzemských i mezinárodních fórech zaměřených na turistiku.

Podpora turistické mobility v regionu

 • Podporujeme veřejnou turistickou dopravu v Českém Švýcarsku (vlak, ekobus).
 • Obnovujeme turistické stezky v krajině Českého Švýcarska.
 • Iniciujeme a podporujeme nové projekty a produkty pro návštěvníky (půjčovny kol, wellness, golf apod.).