Ze života hmyzu Českého Švýcarska – environmentální programy pro děti MŠ a ZŠ

Zahájení: Čtvrtek, 1 Leden, 2015
Ukončení: Čtvrtek, 31 Prosinec, 2015

Cíle projektu

Celkovým cílem projektu je podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Národního parku České Švýcarsko a přilehlých chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a Lužické hory a podpora činnosti Domu Českého Švýcarska k zajištění atraktivní nabídky vzdělávacích programů a akcí pro školy a veřejnost.

Do širšího povědomí dětí z MŠ a ZŠ nenásilnou, zajímavou a inovativní metodou dostat poznatky z „říše“  hmyzu v Českosaském Švýcarsku.

Poukázat na to, že hmyz nejsou jen „škůdci“, ale i významní opylovači. Informovat o tom, že hmyz je důležitá potrava pro další živočichy, ale má také estetickou hodnotu v krajině.

Chceme ukázat, že užitečné nejsou jen tolik známé včely, ale mnoho dalších druhů hmyzu.

Aktivně zapojit cílové skupiny (děti, mládež, jejich rodiče, účastníky akcí pro veřejnost) do aktivit napomáhajících k vytváření kladného vztahu k přírodě.

Nabídnout pedagogům možnost dalšího vzdělávání, tak aby environmentální výchova pronikala do běžné výuky.

Výstupy projektu:

1. Výtvarná soutěž pro děti z MŠ a ZŠ i kolektivní díla – na téma ze Života hmyzu

Vyhlásíme výtvarnou soutěž, jejíž téma bude: „hmyz“. Soutěž bude určená dětem z věkové kategorie z MŠ a ZŠ. Cílem soutěže bude probudit u dětí zájem o „mikrosvět“ hmyzu. Očekáváme, že děti různými technikami vytvoří, namalují, nebo nakreslí  zástupce z říše hmyzu.

Tím, že budou toto téma zpracovávat, budou se o problematiku zajímat, budou motivováni k tomu zjistit si, jak jednotlivé druhy vypadají. Budou hledat v knihách a jejich pedagogové s nimi. Vítězná díla sestavíme do výstavy, která bude vystavena v Domě Českého Švýcarska. Vítězové obdrží volné vstupenky do expozice v Domě Českého Švýcarska a publikace o národním parku.Vyhlášení soutěže proběhne začátkem školního roku a konec na jaře před koncem školního roku.

2. Program: „Ze života hmyzu“  -  pro školy a školky v areálu – metodiky a materiály, odzkoušení 10 x

V úzké spolupráci s pracovníky Správy NP České Švýcarsko, zejména také s entomologem vypracujeme metodiku programu, pracovní listy a sestavíme sadu pomůcek pro nový ekoprogram: „Ze života hmyzu“, převážně terénní, který  bude využívat areálu u Správy Národního parku, jednak broukoviště a jednak různých prostředí (nesekaná část louky, lesík, zamokřené prostředí) k pozorovacím aktivitám v rámci programu. Program bude mít dvě varianty pro věkovou kategorii dětí z MŠ a pro věkovou kategorii dětí ze ZŠ.

Oslovíme školy a 4 programy pro MŠ a 6 pro ZŠ program ověříme.

3. Entomologický prázdninový pětidenní ekoprogram pro děti od 6 do cca 11 let

Větší efekt pro vzdělávání mají dlouhodobější ekoprogramy. Uspořádáme v létě entomologický pětidenní evvo program pro děti ze základních škol.

Obsah pětidenního programu pro děti:

  • Pozorovací aktivity vodního hmyzu, půdního.
  • Pozorování nočního i denního hmyzu na loukách a jinde.
  • Vytváření různých druhů hmyzích domečků a obydlí a jejich umístění v areálu u Správy Národního parku.
  • Návštěva u včelaře a seznámení se s životem včel, výroba z včelího vosku.
  • Exkurze v Národním parku s doprovodem entomologa, pozorování škod způsobených dřevokazným hmyzem.
  • Doprovodné hry, hříčky na téma hmyz.
  • Tvořivé aktivity napodobující život některých druhů hmyzu (výroba papíru – jako vosí hnízda apod., poznávání druhů rostlin, které lákají ten který hmyz…)

4. Akce pro rodiny s dětmi se zařazením tématu hmyz

V květnu -  Evropský den parků

V září  - Evropský den netopýrů

Během těchto akcí pro veřejnost zahrneme téma hmyz do programu – představením broukoviště a seznámením se s jeho účelem, propagací vytváření prostor pro hmyz v našich zahrádkách. Pod vedením odborníka si vyzkoušíme odchyt a určování základních druhů hmyzu.

5. Propagační materiál ze života hmyzu

Vytvoříme hravý pracovní list na téma hmyz – jako drobná odměna i zpětná vazba pro účastníky evvo programů na téma hmyz.

Dotace od Státního fondu životního prostředí činí: 204 800 Kč

registrační číslo projektu:  05321462

Příloha: 

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775552790

Řešitelé: 

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: