Zastavení v expozici - Sklářství v regionu

Zahájení: Neděle, 1 Prosinec, 2013
Ukončení: Úterý, 30 Září, 2014

Expozice Domu Českého Švýcarska vznikla a byla otevřena roku 2007. Naší snahou je udržovat Expozici nejen aktuální, ale zároveň ji doplňovat a obohacovat o nové prvky, aby byla pro návštěvníky stále nová, zajímavá, překvapivá, lákající a inspirující k opakovaným návštěvám a poznávání regionu.

Předmětem projektu je umístění nového zastavení v Expozici Českého Švýcarska v Domě ČŠ na téma Sklářství v regionu. Zastavení bude návštěvníky seznamovat s historií sklářství v regionu, důvody proč se toto řemeslo ujalo právě v našem regionu, jaké výrobky a kdy se v malých hutích vyráběly, jaký byl život sklářů, vč. krátké info, jak je to s řemeslným sklářstvím v regionu v současné době.

Po ukončení realizační fáze projektu bude výsledkem rozšířená a obohacená Expozice Krajina Českého Švýcarska doplněná o původní regionální řemeslo - sklářství. Sklářství jako kulturní dědictví regionu, s ukázkou středověkého zeleného lesního skla, kterému zatím není nikde věnován prostor, protože původní středověké sklo se příliš nedochovalo.
Ve středověku však byla sklářská činnost v blízkosti místních lesů a dalších zdrojů sklářských surovin (písek) velmi rozšířená. Sklářské řemeslo je zároveň činností, která má tradici v regionu i v současné době, přestože v jiných podobách v mnohém stále zůstává stejným řemeslem spojujícím těžkou práci, řemeslnou dovednost a křehkost umění.
Zastavení expozice bude zároveň informací a inspirací/pozvánkou na další atraktivity v regionu - sklářské dílny a dílničky otevřené veřejnosti, kde si může každý vyfouknout svou baňku a pochopit, proč je u sklářů vždy nablízku sklenice s pivem či vodou.

Více o Programu rozvoje venkova a MAS Šluknovsko - program LEADER.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Kontaktní osoba

Soukalová
Radka

Řešitelé: