Zajištění vybavení Domu Českého Švýcarska - informačního a školícího centra regionu

Zahájení: Čtvrtek, 1 Listopad, 2012
Ukončení: Úterý, 31 Prosinec, 2013

Cílem projektu je realizace opatření, která povedou k větší efektivitě provozu a zkvalitnění poskytování služeb regionálního informačně vzdělávacího centra.

V rámci projektu dojde k nákupu a instalaci technického a ICT vybavení, nábytku a úsporných žárovek/zářivek do informačně školícího centra regionu, kterého využívají jak turisté a návštěvníci, tak v hojné míře i místní obyvatelé. Hlavním cílem je podpora a rozšíření poskytovaných služeb centra, zachování jejich vysokého standardu a obnova/zkvalitnění/zefektivnění technologického řešení provozu centra, včetně interaktivní naučné expozice. Dům ČŠ, informační a školící centrum regionu, využívá naše společnost na základě nájemní smlouvy z roku 2007, doba nájmu stanovena na 25 let, tedy do roku 2032. Pronajímatelem objektu je Město Krásná Lípa, jeden z našich zakladatelů, na kterého v případě zrušení, zániku, likvidace Českého Švýcarska o.p.s. přecházejí povinnosti s tím související, viz Zakládací smlouva přílohou.

Více o Programu rozvoje venkova a MAS Šluknovsko - program LEADER.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Kontaktní osoba

Lenka
Stiborová
+420 412 383 000