Žáby, čápi, lososi aneb Život u vody i ve vodě

Zahájení: Čtvrtek, 27 Duben, 2017
Ukončení: Neděle, 31 Prosinec, 2017

Cílem projektu je:
• Prezentovat VODU jako nezbytnou podmínku života a zároveň životní prostředí velkého množství živočichů
• Zvýšit informovanost o ochraně a péči o obojživelníky zejména v době jejich jarního tahu a další chráněné živočichy úzce spjaté s vodou
• Rozšířit nabídku ekovýchovných programů pro školy a nabídku vzdělávání pro pedagogy o téma: voda a život kolem ní
• Vytvořit nový osvětový materiál na téma obojživelníci
• Posílit pozitivní vnímání regionu a přírody Českého Švýcarska jako území s vysokou přírodní hodnotou a velkým potenciálem pro ochranu živočišných a rostlinných druhů

AKTIVITY PROJEKTU:
Výstava: Obojživelníci ve svém živlu v Domě Českého Švýcarska – březen – duben
Výstava seznamuje s životem obojživelníků a jejich ochranou.

Akce OCHRANA OBOJŽIVELNÍKŮ V DOBĚ JARNÍHO TAHU V OBCI DOUBICE ve spolupráci se žáky ZŠ
Ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko a ZŠ Krásná Lípa zrealizujeme akci: Ochrana obojživelníků v době jarního tahu v ohrožené lokalitě Doubice (v této lokalitě jsou ohroženy stovky až tisíce ohrožených druhů obojživelníků: ropuchy obecné, čolka horského, čolka obecného a skokana hnědého). Během akce se děti mají možnost zapojit pod dohledem odborníků do praktické ochrany přírody, seznámit se s životem obojživelníků přímo v terénu. Žáci krásnolipské základní školy se do ochrany obojživelníků zapojí v co největší možné míře:
- sledování průběhu jara a zjišťování začátku jarního tahu obojživelníků na místo rozmnožování (porovnávání aktuálních teplot, sledování předpovědi počasí, vyhodnocení údajů z terénu)
- příprava materiálu pro instalaci dočasných zábran na lokalitě (oprava během předmětu Dílny, nákup nového materiálu)
- instalace zábran na lokalitě
- zajištění vybírání, přesun a určování obojživelníků pod dohledem odborníka
- sledování počtu přenesených obojživelníků, sledování počasí
- informování veřejnosti o akci (nástěnka na náměstí v Krásné Lípě, nástěnka na chodbě ZŠ Krásná Lípa)
- po ukončení akce úklid zábran, vyhodnocení akce

Žáci, zapojení do této části projektu, získají praktickou zkušenost s realizací akce ochrana obojživelníků v době jarního tahu. Svou účastí přispějí k ochraně ohrožených druhů zvířat a vlastním

Exkurze k žabím zábranám a pozorování jarního tahu
V době jarního tahu se uskuteční v místě záchranné akce terénní exkurze s informacemi o obojživelnících pro zájemce o danou problematiku.

Exkurze na vypouštění lososů 3, 4/2017
Zajistíme exkurzi na vypouštění lososů pro děti ze ZŠ. Každoročně správa NP pořádá vypouštění lososích plůdků v rámci projektu Návrat lososů do ČŠ, do této akce se může zapojit i veřejnost a děti, tím že sami vypouštějí malé ryby do říčky Kamenice. Společně s odborným výkladem je toto opět akce velmi efektivní v rámci zapojování dětí do praktické ochrany přírody a pochopení principů života některých organismů a provázanosti v rámci ekosystémů.
Díky projektu můžeme zájemcům zajistit jak dopravu, rovněž osobu průvodce, který se jim bude na akci věnovat a vysvětlí dětem, jak správně rybí plůdky do říčky vypouštět apod.

Kurz pro pedagogy na téma voda a život kolem vody: Studánky víly Rozárky

Výstava Čápi

V dubnu až červnu proběhne v Domě Českého Švýcarska další výstava, tentokrát na téma čápi. Výstavu nám zapůjčí ČSO a vychází z fotografické soutěže na téma čápi. Jedná se cca o 30 panelů s vítěznými fotografiemi ptáka roku 2014 – čápa, součástí jsou fotografie ze života čápů bílých i černých, kteří v menší či větší míře vyhledávají i vodní prostředí, jako zdroj obživy
Výstava bude opět k dispozici školám, které během dubna až června budou ve větší míře docházet na programy do expozice.
 

Den dětí s národními parky
V rámci dne dětí s národními parky zajistíme z projektu jedno stanoviště na téma voda, vodní hmyz apod. Děti budou moci pozorovat vodní hmyz a vyzkouší si drobné pokusy s vodou.

 

Vytvoření pracovního listu na téma obojživelníci
Ve spolupráci s odborníky a ilustrátorem zpracujeme pracovní dvojlist, na kterém si děti budou moci vyzkoušet své znalosti o obojživelnících. Pracovní list bude navazovat na poznatky ze záchranné akce i program na toto téma pro školy.

Ekoden pro školy na téma voda
Uspořádáme ekoden pro školy z okolí, které si v areálu u Správy NP ČŠ ověří své znalosti o přírodě zdejšího regionu tentokrát se zaměřením na vodní prostředí a život v něm i okolo něj. Součástí ekodne budou i badatelské aktivity, pozorování pomocí mikroskopů, tvoření a hry s vodou. Cílem bude představit dětem vodu jako nezbytnou podmínku života na Zemi a zároveň životní prostředí celé řady živočichů.

Program na téma život u vody pro děti ze ZŠ a MŠ
Ve školách a školkách zrealizujeme minimálně 10 programů o rybách, obojživelnících apod. Lektorovat budou naši externí lektoři.

Kurz pro pedagogy badatelské aktivity a pokusy

Na podzim uspořádáme kurz pro pedagogy na téma badatelské aktivity, kurz zajistíme u organizace, která má takovýto tip kurzu akreditovaný MŠMT.

V říjnu proběhne ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy.

Projekt podpořil částkou 71 000 Ústecký kraj

 

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775 552 790

Řešitelé: 

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: