Za výrobci a řemesly regionu České Švýcarsko

Zahájení: Úterý, 2 Leden, 2018
Ukončení: Pátek, 7 Prosinec, 2018

Projekt umožní koordinaci značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt. Zajistí propagaci regionálních výrobků v regionu i mimo něj, propagaci značky mezi výrobci a řemeslníky.

Z projektu vznikne brožura Lesní řemesla v českém a německém jazyce, dva propagační panely, zrealizujeme exkurze pro veřejnost, výstavu a přednášku na réma řemeslné výroby. Regionální produkty a zážitky budou propagovány na akcích v regionu.

Veřejnost se setká s regionálními výrobci na rukodělných dílnách.

Projekt podpoří propagaci a rozvoj regionální značky, která má napomoci regionálním producentům a výrobcům.

Projekt podpořila částkou 272 000 Kč Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz

 

Příloha: 

Kontaktní osoba

Lenka Stiborová
777819915