Za výrobci a řemesly regionu České Švýcarsko

Zahájení: Úterý, 2 Leden, 2018
Ukončení: Středa, 31 Říjen, 2018

Projekt umožní koordinaci značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt. Zajistí propagaci regionálních výrobků a tradičních řemesel v regionu i mimo něj, propagaci značky mezi výrobci a řemeslníky.

Díky projektu bude vydána brožura Lesní řemesla Českého Švýcarska, uskuteční se výstava Lesní řemesla, řemeslné dílny, přednášky, exkurze za výrobci a řemesly pro veřejnost.
Vzniknou panely propagující regionální produkty a regionální produkty a řemesla budou propagovány na akcích v regionu.

Projekt podpoří propagaci a rozvoj regionální značky, která má napomoci regionálním producentům a výrobcům.

Projekt podpořila částkou 272 000 Kč Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz

Katalog regionálních výrobků a zážitků ke stažení zde: http://www.ceskesvycarsko.cz/cs/brozura

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka
Stiborová
777819915