Za poutními místy a křížovými cestami Šluknovského výběžku a Lužice

Zahájení: Pátek, 29 Březen, 2019
Ukončení: Úterý, 30 Červen, 2020

Projekt přispěje k rozvoji přeshraničního cestovního ruchu českosaského regionu Šluknovska a Lužice prostřednictvím společné propagace poutních míst a sakrálních památek na obou stranách hranice.

Odkloní částečně zájem turistů navštěvujících region NP České Švýcarska a ulehčí tak turisty zatíženému chrán. území. Zvýší povědomí o sakrálních památkách na obou stranách. Jedná se o památky v obcích: Jiříkov -Filipov: Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů, Rumburk: Loretánská kaple Panny Marie s ambitem a klášterním kostelem sv. Vavřince, Jiřetín pod Jedlovou: Kaple sv. Kříže, Šluknov: Křížová cesta na Křížovém vrchu a kostel,Království - křížová cesta atd. V Německu se jedná o Velké postní plátno a Malé postní plátno v Žitavě, kostel v Spitzkunnersdorf a hřbitovní kapli v Hainewalde.

Zvýší se zájem o tato místa mezi českými i německými návštěvníky uspořádáním několika společných akcí zaměřených na propagaci a lepší informovanost a odbourá se „bariéra“ při navštěvování památek zahraničního souseda – zrealizujeme exkurze do obou zemí, vydáme společné propagační letáky a mapy.

V projektu se využijí nové přístupy v propagaci: českoněmecké webové stránky k poutním místům, facebooková kampaň, online fotografická soutěž a fotografické workshopy. Navážeme novou spolupráci s německým partnerem (Městské muzeum Žitava).Tato spolupráce povede k vzájemnému předávání informací z regionů a rozšíření možností společných aktivit.

Aktivity projektu:
1. Uspořádání dvou exkurzí k poutním místům (objednaným autobusem), jednou v ČR a jednou v Německu. Exkurzi bude provádět průvodce – bude tlumočeno pro účastníky z druhé země.
 

2. Grafika a tisk trhací mapy (českoněmecké) zvoucí k poutním místům Šluknovska a Lužice.
Připravováno společně s partnerem.
(20000 ks)
Materiál bude distribuován v obou zemích do IS a dalších subjektů.
Grafika a tisk 5 x DL letáku (českoněmeckého) o poutních místech a dalších sakrálních památkách Šluknovska a Lužice. Připravováno společně s partnerem.
(20000 ks)
Materiál bude distribuován v obou zemích do IS a dalších subjektů.
3.  Výstavní panely, které budou v českoněmecké verzi představovat  poutní místa a sakrální památky Šluknovska, tyto výstavní panely budou kompatibilní s výstavou partnera projektu Via Sacra, která již existuje a je zaměřená na Žitavu a okolí. Tyto panely pak budou společně s výstavou partnera putovat po Německu i v zahraničí, kde budou region propagovat.

4. Propagace projektu poutní místa na akcích pro veřejnost v dvakrát v ČR a 1 x v Lužici
Zajištění stánku  infomateriály, propagační roll up projektu.
(Např.:  Noc kostelů v ČR, zahájení turistické sezóny v ČR, v Německu bude akce probíhat v Žitavě po domluvě s parterem projektu)

5. Fotoworkshop pro české i německé účastníky na téma poutní místa a sakrální památky s lektorem – odborníkem na focení památek.
2 x (jednou  v ČR a jednou  v Německu), zajištění lektora, dopravy minibusem a tlumočníka

6. Vytvoření „loga“ poutních míst v regionu Šluknovska a Lužice – propagace loga na stránkách na materiálech apod.

7. On –line soutěž pro české i německé účastníky – focení sakrálních památek regionu.
Tato soutěž bude realizována přes sociální sítě, bude česko – německá.

8. Facebooková kampaň na téma poutní místa a křížové cesty  –  na facebooku budou pravidelně umísťovány fotky s krátkým textem a pozvánkou k poutnímu místu i jiné památce  - zvoucí do Čech i Německa.

9. Redesign a rozšíření webu http://cz.poutni-mista-sluknovsko.cz/

Doplnění webu o nové prvky, interaktivní mapa, hudební ukázky, nové informace.
Doplnění o křížové cesty
(v ČJ  i NJ)

10. Přednáška o poutních místech pro veřejnost – o poutních místech Šluknovska i v Lužici  - 1 x V ČJ případně tlumočeno
Další aktivity:
Prezentace projektu zástupcům z cestovního ruchu  na akcích destinačního fondu .
Distribuce materiálů vzniklých z projektu zapojeným městům, informačním střediskům, partnerovi
Roll up k poutním místům – publicita projektu
Propagace v českém tisku v saských novinách.
Propagace na webu koordinátora i partnera projektu.

Projekt:

Zu Wallfahrtsorten und Kreuzwegen im Schluckenauer Zipfel und der Lausitz
Za poutními místy a křížovými cestami Šluknovského výběžku a Lužice

částka: 15.000,00 EUR

reg. č.: ERN-0818-CZ-19.02.2019

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.
Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit dem Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 gefördert.