Udržitelná spotřeba v Českém Švýcarsku

Zahájení: Čtvrtek, 29 Červen, 2006
Ukončení: Pátek, 29 Červen, 2007

 

            

 

Udržitelná spotřeba v Českém Švýcarsku

Dárce: Evropská unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci programu Transition Facility

Začátek projektu: červenec 2006

Konec projektu:    červenec 2007

Cíl projektu : Zvýšit  kvalitu poradenství v oblasti ochrany spotřebitele, prostřednictvím osvěty a poradenství veřejnosti předcházet negativním dopadům užívání nevhodných služeb a výrobků na životní prostředí.

Výstupy projektu:

  • poskytování ekoporadenských služeb podle standardu STEP (Sítě ekologických poraden ČR)
  • vytvoření vnitřního systému vzdělávání pracovníků ekoporadenství  - 240 vzdělávacích hodin ve 30 tématech
  • realizace 3 seminářů pro spotřebitele
  • vytvoření 3 ekokoutků na informačních střediscích včetně nabídky informačních materiálů a vzorových šetrných výrobků
  • rozšíření webových stránek ekoporadny o spotřebitelskou sekci s návštěvností 46 303 návštěv během projektu
  • informování veřejnosti o projektu a jeho smyslu prostřednictvím médií a 8 tiskových zpráv
  • zlepšení spotřebitelského chování OPS – zavedení zásad Zeleného managementu šetrného k životnímu prostředí
  • zisk 1. místa v soutěži Business Leaders Forum – Cena zdraví a bezpečného životního prostředí – v kategorii vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
  • realizace 3 webových ekologických soutěží pro spotřebitele