Turistika s výhledem / Tourismus mit Weitblick

Zahájení: Pátek, 1 Červenec, 2016
Ukončení: Neděle, 30 Červen, 2019

EU-projekt: 1,8 milionu eur na podporu rozvoje česko-saského cestovního ruchu

Sousedící regiony Saského Švýcarska, Českého Švýcarska a Českého středohoří mohou díky podpoře EU v příštích letech společně investovat dalších 1,8 milionu eur do rozvoje a marketingu turistických destinací.

Pirna/Drážďany, 22. Juli 2016 (tvssw) – Dobré vyhlídky má cestovní ruch v Labských pískovcích a sousedním Českém středohoří: díky dotačnímu programu „Interreg V A“ budou moci být v regionu po obou stranách česko-německé hranice proinves-továny prostředky Evropské unie ve výši 1,8 milionu eur. Prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) budou v rámci česko – německého projektu „Tourismus mit Weitblick – Turistika s výhledem“ použity právě na rozvoj a marketing těchto destinací.

„Již více jak deset let spolupracujeme úspěšně s našim českým partne-rem. Těší nás tedy, že tato spolupráce dostane nový impulz.“ řekl Klaus Brähmig, poslanec Spolkového sněmu a předseda Svazu cestovního ruchu Saského Švýcarska (TVSSW). „Díky dotačním prostředkům bu-deme moci realizovat aktivity, které by pro nás jinak zůstaly nedostu-pné.“ V rámci nového projektu proběhnou marketingové kampaně v německých velkoměstech, online-kampaně a presstripy. Hlavním cílem je však vytvoření a implementace strategie udržitelného rozvoje turisti-ckého regionu.

Předseda správní rady o.p.s České Švýcarsko, Zdeněk Linhart, dodal: „Velice nás těší, že díky programu spolupráce můžeme podniknout další kroky směřující k rozvoji a propojení našich nabídek, jakož i v oblasti udržitelné dopravy.“ Hlavními aktivitami na české straně jsou rozvoj turistických nabídek s využitím šetrné turistické dopravy, nové propagační materiály, zatraktivnění webové prezentace, vzájemně koordinované marketingové kampaně, oprava a údržba informačních tabulí a ukazatelů nebo realizace odborných turistických exkurzí.

Jan Szántó, předseda správní rady Destinační agentury České Středo-hoří, uvedl: „Podstatným bodem naší spolupráce je další rozvoj Labské cyklostezky jako turistického produktu. Velice rádi v tomto bodě využijeme zkušenosti německé strany, kde se podařilo tuto stezku eta-blovat jako jednu z nejoblíběnjších dálkových tras.“ Na jedné straně dojde k dovybavení cyklostezky odpočívadly a ukazateli, na druhé pak bude probíhat intenzivní reklamní kampaň.

„Interreg V A“ je již třetím přeshraničním programem spolupráce, v jehož rámci spolupracují turistické destinace Českého a Saského Švýcarska. Poslední společný projekt, „Turistika bez hranic“, byl taktéž kofinancovaný z EFRR a byl ukončen v roce 2014.

Novým prvkem aktuálního dotačního období je zapojení Českého středohoří. Toto sopečnou čiností formované pohoří s typickými kuželo-vitými vrchy navazuje na jihu téměř bez přerušení na České Švýcarsko. Společně s národními parky Českého a Saského Švýcarska tak tvoří jednolitou chráněnou krajinnou oblast o rozloze přibližně 1800 čtverečních kilometrů. ■

 

Partneři projektu:

· Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. (LP)

· České Švýcarsko o.p.s. (PP1)

· Destinační agentura České středohoří o.p.s.

Cílem projektu je:

1) Podpora trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v přeshraničních destinacích Českosaského Švýcarska a Labské cyklostezky prostřednictvím

2) Koordinovaného přeshraničního marketingu (klasický, online),

3) Kontinuální práce s médii,

4) Podpora šetrné dopravy a přeshraniční stezky

5) Sestavení dlouhodobé strategie udržitelnosti.

Tento česko - německý projekt je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a ze Státního rozpočtu ČR.

     

 

Výběrové řízení vypsané v rámci projektu Turistika s výhledem / Tourismus mit Weitblick naším partnerem Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. (LP)

Ausschreibung:

Suchmaschinenoptimierung
(SEO)

Výběrové řízení:

optimalizace pro vyhledávače
(SEO)

Im Rahmen des  grenzüberschreitenden
Projektes TOURISMUS MIT WEITBLICK – TURISTIKA S VÝHLEDEM beabsichtigt der
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. (TVSSW) folgende Leistung zu vergeben (öffentliche Ausschreibung nach §3 VOL/A):
Svaz cestovního ruchu Saského Švýcarska (Tourismusverband Sächsische Schweiz e.
V./TVSSW) hodlá v rámci přeshraničního projektu TOURISMUS MIT WEITBLICK – TURISTIKA S VÝHLEDEM zadat toto plnění (jedná se o veřejné výběrové řízení podle §3
německého předpisu VOL/A):
Suchmaschinenoptimierung
(Search Engine Optimization/SEO)  

  

 

 

 

Bei Interesse können die Unterlagen (in Deutsch) unter Email: s.meisel@saechsische-
schweiz.de angefordert werden.

optimalizace pro vyhledávače
(Search Engine  Optimization/SEO)  

 

 

 

  

Podklady (v němčině) si v případě zájmu můžete vyžádat na emailu: s.meisel@saechsische-schweiz.de.

Die Angebotsfrist endet am 19.07.2018. Lhůta pro podávání nabídek končí 19.07.2018.

 

Ausschreibung:

Social Media Kampagne
(Fokus: Wintersaison)

Výběrové řízení:

Kampaň na sociálních
médiích
(zaměření: zimní sezóna)

Im Rahmen des grenzüberschreitenden
Projektes TOURISMUS MIT WEITBLICK – TURISTIKA S VÝHLEDEM beabsichtigt der
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. (TVSSW) folgende Leistung zu vergeben (öffentliche Ausschreibung nach §3 VOL/A):
Svaz cestovního ruchu  Saského Švýcarska (Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V./TVSSW) hodlá v rámci přeshraničního
projektu TOURISMUS MIT WEITBLICK – TURISTIKA S VÝHLEDEM zadat toto plnění
(jedná se o veřejné výběrové řízení podle §3 německého předpisu VOL/A):
Social Media Kampagne mit Fokus
Wintersaison.         

 

 

 

Bei Interesse können die Unterlagen (in Deutsch) unter Email: s.meisel@saechsische-
schweiz.de angefordert werden.

Kampaň na sociálních médiích se zaměřením na zimní sezónu.         

 

 

  

Podklady (v němčině) si v případě zájmu můžete vyžádat na emailu:
s.meisel@saechsische-schweiz.de.

Die Angebotsfrist endet am 02.11.2018. Lhůta pro podávání nabídek končí 02.11.2018.

 

Ausschreibung:
Sprachunterricht

(Tschechisch)
Im Rahmen des grenzüberschreitenden Projektes TOURISMUS MIT WEITBLICK – TURISTIKA S VÝHLEDEM beabsichtigt der Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. (TVSSW) folgende Leistung zu vergeben (öffentliche Ausschreibung nach §3 VOL/A):

Sprachunterricht Tschechisch für Projektmitarbeiter (Sprachcamp und Treffen mit tschechischen Deutschkurs-Teilnehmern).
Bei Interesse können die Unterlagen (in Deutsch) unter Email: i.kische@saechsische-schweiz.de  angefordert werden.

Die Angebotsfrist endet am 15. 11. 2018.

Výběrové řízení:
Jazyková výuka

(čeština)
Svaz cestovního ruchu Saského Švýcarska (Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V./TVSSW) hodlá v rámci přeshraničního projektu TOURISMUS MIT WEITBLICK – TURISTIKA S VÝHLEDEM zadat toto plnění (jedná se o veřejné výběrové řízení podle §3 německého předpisu VOL/A):

výuka českého jazyka pro projektové spolupracovníky (jazykový kemp a setkání s českými účastníky kurzu němčiny).
Podklady (v němčině) si v případě zájmu můžete vyžádat na emailui.kische@saechsische-schweiz.de.

Lhůta pro podávání nabídek končí 15. 11. 2018.

 

Koncepce a strategie marketingu Českého Švýcarska včetně marketingového šetření:

 

  1. Přehled výstupů
  2. Aktualizace koncepce
  3. Marketingová strategie
  4. Marketingový manuál
  5. Základní ukazatele
  6. Marketingové šetření
  7. Ideální návštěvník

 

Studie IT

 

 

Strategie Dráhy národního parku

 

 


Grafický manuál a loga projektu ke stažení zde.

Kontaktní osoba

Anna
Bušková
+420 775 552 786

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu:

Soutěžte o pobyt! (6.9.2017)